Inhoudsopgave Voorwoord2 Chirurgijns, heelmeesters en de gezondheid van de Castricummer 3 Gezondheidszorg in Castricum van 1880 tot 1950 16 De Castricumse Kruisverenigingen29 De bewoningsgeschiedenis van het gebied tegenover jeugdherberg Koningsbosch37 De Castricumse familie Schermer42 Castricum - Honderd jaar geleden60 Jaarverslag 1993 61 Kroniek 1993 van Castricum63 De oplage van het jaarboekje is beperkt. U kunt zich abonneren door voor minimaal 16,- per jaar donateur te worden van de Stichting Werkgroep Oud-Castricunt. Donateurs ontvangen het jaarboekje gratis. Resterende exemplaren zijn voor belangstellen den voor 18.- verkrijgbaar bij F. Baars (Het Wamellant 22 - tel: 51919), bij H. Vermanen (Nansenlaan 31 - tel: 51791) en bij de Castricumse boekhandel Laan of door storting van dit bedrag op girorekening 1851360 of op bankrekening 3119.05.684 t.n.v. pen ningmeester Werkgroep Oud-Castricum. Alle eerder verschenen jaarboekjes zijn uitverkocht met uitzonde ring van het 10e. 12e en 15e jaarboekje; van deze jaarboekjes zijn nog enkele exemplaren a 15,- aanwezig. Van de uitverkochte jaarboekjes kunnen fotokopieën worden verzorgd a 7,50 per boekje. Bij verzending wordt 5.- aan portokosten in rekening gebracht. Inlichtingen: telefoon 02518 - 55252 71511 Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestem ming van de Stichting Werkgroep Oud - Castricum. Officiële registratie: Titel: Oud-Castricum ISSN: 0929-9130.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 1994 | | pagina 1