Inhoudsopgave Voorwoord 2 Het onderwijs in Castricum vanaf de tweede wereldoorlog 3 De jacht in het duingebied 18 De dorpssmederij 22 Wie was Dokter Leenaers 25 De Castricumse familie De Graaf 32 Castricum - Honderd jaar geleden 51 Jaarverslag 1989 53 Kroniek 1989 54 De oplage van het jaarboekje is beperkt. U kunt zich abonneren door voor minimaal 15,- per jaar donateur te worden van de Stichting Werkgroep Oud - Castricum. Donateurs ontvangen het jaarboekje gratis. Resterende exemplaren zijn voor belangstel lenden voor 17,-verkrijgbaar op Het Wamellant 22, bij boek handel Laan of door storting van dit bedrag (buiten Castricum te verhogen met 3,- verzendkosten) op girorekening 1851360 of op bankrekening 3119.05.684 t.n.v. penningmeester Werkgroep Oud - Castricum. Met uitzondering van het 10e, 1 le en 12e jaarboekje zijn alle eer der verschenen jaarboekjes uitverkocht. Van deze jaarboekjes zijn nog enkele exemplaren a 16, - aanwezig. Van de uitverkoch te jaarboekjes kunnen fotocopien worden verzorgd a ƒ7,-; bui ten Castricum worden verzendkosten a 3,- in rekening ge bracht. Inlichtingen: telefoon 02518 - 51919 072 - 331682. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestem ming van de Stichting Werkgroep Oud - Castricum 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 1990 | | pagina 1