Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Tussen stuifzand en drassig land 3 Het bestuur van de Castricummerpolder 12 Wie was Kapitein Rommel 23 De Castricumse familie Brakenhoff (vervolg) 31 Castricum - Honderd jaar geleden 43 Jaarverslag 1988 45 Kroniek 1988 46 De oplage van het jaarboekje is beperkt. U kunt zich abonneren door voor minimaal f 14,- per jaar donateur te worden van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum. Donateurs ontvangen het jaarboekje gratis. Resterende exemplaren zijn voor belangstel lenden voor f 16,- verkrijgbaar op Het Wamellant 22, bij boek handel Laan of door storting van dit bedrag (buiten Castricum te verhogen met f 3,- verzendkosten) op girorekening 1851360 of op bankrekening 3119.05.684 t.n.v. penningmeester Werkgroep Oud-Castricum. Met uitzondering van het 10e en 11e jaarboekje zijn alle eerder verschenen jaarboekjes uitverkocht. Van het 10e en 11e jaar boekje zijn nog enkele exemplaren a f 16,- aanwezig. Van de uitverkochte jaarboekjes kunnen fotocopie├źn worden verzorgd a f 7,-; buiten Castricum worden verzendkosten in re kening gebracht. Inlichtingen: telefoon 02518 - 51919 072 - 331682. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toe stemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 1989 | | pagina 1