Inhoudsopgave Voorwoord 2 Van bewaarschool tot basisonderwijs 3 De dorpsschool van Castricum in de jaren 1800 tot 1860 8 Het onderwijs in Castricum van 1850 tot 1940 17 De Castricumse familie Brakenhoff 29 Castricum- Honderd jaar geleden 48 Jaarverslag 1987 49 Kroniek 1987 50 De oplage van het jaarboekje is beperkt, li kunt zich abonneren door voor minimaal f 13,- per jaar donateur te worden van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum. Donateurs ontvangen het jaarboekje gratis. Resterende exemplaren zijn voor belangstel lenden voor f 16,- verkrijgbaar bij de penningmeester. Het Wa- mellant 27 of door storting van dit bedrag (buiten Castricum te verhogen met f 3,- verzendkosten) op girorekening 1851360 of op bankrekening 3119.05.684 t.n.v. penningmeester Werkgroep Oud-Castricum. Met uitzondering van het 10e jaarboekje zijn alle eerder ver schenen jaarboekjes uitverkocht. Van het 10e jaarboekje zijn nog enkele exemplaren a 7 16,- aanwezig. Van de uitverkochte jaarboekjes kunnen fotocopie├źn worden verzorgd a f 6,-; buiten Castricum worden verzendkosten in rekening gebracht. Inlichtingen: telefoon 02518 - 51919. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 1988 | | pagina 1