Inhoudsopgave Werkgroep Oud-Castricum bestaat 20 jaar 2 De buitenplaats Starburg of Gaeff te Bakkum 4 Boerderij Starrenburg en haar bewoners 15 Wie was Jacob Rendorp 19 De Castricumse familie Twisk 26 Castricum- Honderd jaar geleden 4 5 Jaarverslag 1986 47 Kroniek 1986 49 De oplage van het jaarboekje is beperkt. U kunt zich abonneren op het jaarboekje door voor minimaal f 13,- per jaar donateur te worden van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum. Donateurs ontvangen het jaarboekje gratis. Resterende exemplaren zijn voor belangstellenden voor f 16,- verkrijgbaar bij de penning meester op Het Wamellant 27 of door storting van dit bedrag (buiten Castricum verhoogd met f 3,- verzendkosten) op giro nummer 1851360 t.n.v. penningmeester Werkgroep Oud-Castri- cum. Met uitzondering van het 9e jaarboekje zijn alle voorgaande jaargangen uitverkocht. Van het 9e jaarboekje zijn nog enkele exemplaren a f 15,- aanwezig. Van de uitverkochte jaargangen kunnen fotocopie├źn worden verzorgd a f 6,- per jaarboekje; bui ten Castricum worden verzendkosten in rekening gebracht. Inlichtingen: telefoon 02518 - 50364 Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 1987 | | pagina 1