Inhoudsopgave Voorwoord Castricum in Oorlogstijd Fragmenten uit een Dagboek De verdedigingswerken in Castricum De Castricumse familie Lute Castricum - honderd jaar geleden Jaarverslag 1984 Kroniek 1984 2 3 8 25 32 52 54 55 De oplage van het jaarboekje is beperkt. U kunt zich abonneren op het jaarboekje door voor minimaal f 12,- per jaar donateur te worden van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum. Donateurs ontvangen het jaarboekje gratis. Resterende exemplaren zijn voor belangstellenden verkrijgbaar bij de penningmeester door storting van f 15,- op gironummer 1851360 t.n.v. penning meester Werkgroep Oud-Castricum. Met uitzondering van het 5e jaarboekje zijn alle voorgaande jaargangen uitverkocht. Van het 5e jaarboekje zijn nog enkele exemplaren a f 10,- aanwezig. Van de uitverkochte jaargangen kunnen fotocopie├źn worden verzorgd a f 6,- per jaarboekje. Buiten Castricum worden verzendkosten in rekening gebracht. Inlichtingen: telefoon 02518-50364 Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 1985 | | pagina 1