Voorwoord blz. 2 Historie van R.K. Pancratiusparochie 3 De Middeleeuwen 13 Middeleeuwse bewoningssporen aan de W. de Rijkelaan 15 Wat was... Hermana State 23 De Castricumse familie... Res 27 Castricum - honderd jaar geleden 41 Jaarverslag 1982 43 Kroniek 1982 45 De oplage van het jaarboekje is beperkt. U kunt zich abonne ren op het jaarboekje door voor min. 10,- per jaar donateur te worden van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum. Dona teurs ontvangen het jaarboekje gratis. Resterende exemplaren zijn voor belangstellenden verkrijgbaar bij de penningmeester door storting van 13,- op gironummer 1851360 t.n.v. pen ningmeester werkgroep Oud-Castricum. Het le t/m 4e jaarboekje zijn uitverkocht. Van het 5e jaar boekje zijn nog enkele exemplaren a 12.- aanwezig. Van de uitverkochte jaargangen kunnen fotocopie├źn worden verzorgd a 5.- per jaarboekje. Buiten Castricum wordt porto in rekening gebracht. Inlichtingen: tel.: 02518 - 50364. Niet uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toe stemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum. 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 1983 | | pagina 1