Inhoudsopgave n Voorwoord blz. 2 Over duinboerderijen en haar bewoners 3 Middeleeuwse schoen 11 Wie was...Jan de Quack 12 Oude Castricumse familienamen 18 Duinmeijer een zeer oude Castricumse familie 22 Castricum - honderd jaar geleden 28 Jaarverslag 1980 31 Kroniek 1980 33 De oplage van het jaarboekje is beperkt. U kunt zich abonneren op het jaarboekje door voor min. 8,- per jaar donateur te worden van de Stichting Werkgroep Oud-Castri- cum. Donateurs ontvangen het jaarboekje gratis. Resterende exemplaren zijn voor belangstellenden verkrijgbaar bij de penningmeester door storting van 10,- op gironummer 1851360 t.n.v. penningmeester werkgroep Oud-Castricum. Inlichtingen: tel.: 50364. Van het derde jaarboekje zijn nog enkele exemplaren a 10,- aanwezig! Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum. al en zoon.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Jaarboek Oud Castricum | 1981 | | pagina 1