Om het ledenaantal op peil te houden zijn wij op zoek naar nieuwe leden. Voor slechts €11,50 Twee maal per jaar een magazine vol historische wetenswaardigheden, anekdotes en familieverhalen. Kent u mensen die geïnteresseerd zijn? Stuur een mail: mooiweest@gmail.com Tip: geef een abonnement cadeau. van nummer 39 Bronnen: Wit, A., Historie van de Niedorpen en Winkel, Wieringerwaard, 1982 Wijk, G. van, Iets verteld over Zijdewind en 't Veld, Utrecht, 1979 Bakker, J. F. e.a., Als een windvlaag over velden, Schoorl, 1999 Kadaster Amsterdam Regionaal Archief Alkmaar Archief bisdom Haarlem Noortje de Roy van Zuydewijn, Antiek van het Nederlandse platteland Dank aan: J. Beuker Foto Niestadt J. van Lunsen Fenna Smit Annie Leegwater-Smit Jan Groot, de Weel Zijdewind Anja de Boer John de Boer Notaris Appel in Obdam Lid worden! Stichting tot behoud van historisch erfgoed 't Veld - Zijdewind - Moerbeek Correspondentie: Beatrixlaan 3 1735 HH 't Veld Heeft u een interessant verhaal, oud beeldmateriaal dat wij mogen gebruiken, dan kunt u dit mailen naar: mooiweest@gmail. com U ontvangt een berichtje bij plaatsing. Bestuur: voorzitter: Sj. Wit secretaris: H. A. Klijn penningmeester: G. Wijnker leden: B. Bakker-Groen F.M. van der Eng G. Goudsblom S.M. Hanraads J. Hoebe Ch. van den Hoek G. Stammes-de Bruijn Ons periodiek verschijnt twee keer per jaar. De contributie bedraagt 11,50 per jaar. Rabobank Schagen e.o. rekeningnummer NL34 RABO 0305 6295 65 onder vermelding van adres. Opmaak en vormgeving: Studio Altijd Jong creatieve vormgeving Productie: in eigen beheer. Voor het overnemen van artikelen is schriftelijk toestemming van de stichting nodig. ISSN 1569-1837

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

't Is mooi weest | 2019 | | pagina 27