Aan de Valbrugweg bleven de ontwikkelingen doorgaan. Arie de Boer droeg het bedrijf in 1992 over zijn zonen John en Ad. Zelf gingen ze toen aan de Oranjelaan wonen en John kwam in het ouderlijk huis aan de Valbrugweg met zijn gezin. Ondertussen was Ad met zijn gezin in een huis gaan wonen tegenover het bedrijf. Arie bleef wel betrokken bij het bedrijf, er waren genoeg dingen die hij daar graag deed. Er kwam een bollen- en aardappelsorteerlijn in 1998, en in 2005 een koolverwerkingslijn. De nieuwe technologie en investeringen gingen Arie boven zijn pet. Hij maakte zich daar wel eens zorgen over. Maar de geschiedenis herhaalde zich, ook zijn moeder begreep niet altijd waarom hijzelf toentertijd groter wilde groeien. Klaas de Boer kwam te overlijden, en Sam bleef achter met zus Sien. Omdat Sam nooit had leren tractor rijden, was het natuurlijk voor hem een onmogelijke klus om het bedrijf op de oude voet voort te zetten. Veel werkzaamheden werden door John en Ad overgenomen. Sam de Boer verkocht en verhuurde het grootste gedeelte van zijn land, en ook de ruimte in de schuren was te huur. Dat gaf ook weer mooie en nieuwe contacten en natuurlijk verhalen. Op een bepaald moment had Sam nog net genoeg land en werk om voor zijn eigen huishouding en voor zijn klanten te verbouwen. Geregeld klanten op het erf, een mooi excuus voor een werkonderbreking. Op het bankje bij het huis is menig uur voorbij gegaan. Sigaretje erbij, en dan kwamen de verhalen, ledereen wist: lagen de kussens op de bank dan was Sam thuis. Met het overlijden van Sam kwam er een eind aan het bedrijf aan de Rijdersstraat. Daarbij ook een einde aan een tijdperk. „Het bedrijf aan de Valbrugweg maakt nog steeds verandering en groei door. Ik denk wel dat mijn vader heel trots zou zijn, als hij zou zien hoe mijn broers er mee bezig zijn". Oldschool bollenrooien. Regels ploegen, met de hand rooien in gaasbakken. De jeugd heeft de toekomst. Er is ondertussen ca. 10.000 vierkante meter schuuroppervlakte in gebruik, naast het bedrijf aan de Valbrugweg is er ook nog een opslagruimte aan de Leijerpolderweg. Jaarlijks wordt ongeveer 250 ha. land bewerkt, waarvan het grootste gedeelte wordt gebruikt voor de teelt van witte-, rode-, en spitskool. Daarnaast worden nog pootaardappelen, tulpen en uien geteeld. Door gebruik te maken van een windmolen en zonnepanelen kan het bedrijf voor een groot gedeelte in z'n eigen energiebehoefte voorzien. A.S. DE BOER B.V,

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

't Is mooi weest | 2019 | | pagina 21