Post (Bd). Na kermis werd er twee dagen schoonge maakt. Zo'n 15 tot 18 vrouwen waren daarvoor de hele dag in touw. De monden werden goed gevoed met biefstuk en brood. Na afloop van een OVEZ-beurs duurde het Piet te lang eer de laatste bezoekers de zaal verlieten. Zij bleven gezellig aan de achterbar hangen. Piet kwam resoluut met de kapstok de zaal in, waarmee hij niet al te subtiel de klanten in de rug porde. De boodschap kwam over. Langzamerhand liep de bedrijvigheid in het café terug. Kwamen er eerst nog vertegenwoordigers en werklui van de nutsbedrijven koffiedrinken of lunchen, op een gegeven moment hield dat op. De vergoeding voor koffie en lunch werd steeds minder. Zij namen hun eigen brood mee. Bruiloften en partijen werden minder gegeven. Piet en Tiny besloten met pijn in het hart het café in de stille verkoop bij een horecamakelaar aan te bieden. In januari diende zich de nieuwe uitbaters aan, maar eer het allemaal goed en wel rond was, was het juli 1999 toen het café verkocht werd. Piet en Tiny moesten binnen twee weken verhuizen naar Schagen. Dat huis moest nog worden opgeknapt; zij hebben een hele poos alleen beneden kunnen wonen en slapen. Het ging allemaal zo rap en het moest zo snel dat er geen tijd meer was voor een officiële overdracht. Achteraf hebben Piet en Tiny dat als heel jammer ervaren, maar toen kon het niet anders! Tiny Droog, Irena Ligthart en Atie Post. Kaartje leggen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

't Is mooi weest | 2017 | | pagina 25