^Wssen EHBO in het zonnetje 't Veld „Wc hebben maar liefst vier jubilarissen cn ze zijn stuk voor stuk hun onderscheiding meer dan waard", vindt kaderinstructeur Pa trick Hand van EHBO-vereniging *t Vcld-Zijdcwind, Trots vertelt hij over de vier leden die gisteravond in het zonnetje wer den gezet. „Tinie Blom is vijftig jaar lid van de EHBO cn daarnaast ka- dcrinsrructrice. Betsy Bakkeren Piet Rol schreven zich tien jaar later in bjj de vereniging. Marianne Mcijc- ring sloot 25 jaar geleden aan." Ze werden alle vier door de club ge huldigd. „Daarnaast kregen zjj ook nog een onderscheiding cn speldje van de Nationale Bond Rode Kruis voor hun inzet." ..Gelukkig blijven ze allemaal lid van de verenigi ng, alleen Tin ie stopt ais kaderinsrrucrrice." Patrick Hand neemt deze functie van haar over. „Maar wc mogen altijd een beroep op haar bl jjvcn doen." Helaas loopt het ledenaantal terug. Veel bedrijven hebben hun eigen EHBO-ers en via een vereniging kost het hun vrije tijd en die is er helaas steeds minder. Er was geen belangstelling voor een nieuwe opleiding, terwijl de club nog wat kleiner werd. Daarom werd dus overwogen om samen met Waarland te gaan. Deze wens van dokter Hageman in 1970 is dus nu gerealiseerd. Waren toen de bestuursleden van beide verenigingen er niet klaar voor, nu vond iedereen het een wijs besluit. Zo is er dus na 65 jaar EHBO 't Veld Zijdewind een einde gekomen maar...we gaan door onder de vlag van EHBO 't Veld-Waarland-Zijdewind. ledereen kan dus nog altijd een beroep doen op de EHBO, zoals dat altijd was. Ons bestuur dat zich inzette voor de samenwerking, waren Jack Ursem, Jan Tielen, Carina Schilder, Frida Dekker, Patrick en Saskia Hand. Jan heeft besloten nu te stoppen en de anderen blijven actief in het samen gestelde bestuur. •t veld'""' 8,0m' Maria™e en Piet Rol (vinr.) worden verrast tijdens de EHBO, avond In het dorpshuis in FOTO JOHN OUDJWEMtE MfTTES Laura de Craaf

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

't Is mooi weest | 2017 | | pagina 11