vooraanstaande Alkmaarders een rekest, een verzoek schrift in met het verzoek om de Minderbroederskerk in Alkmaar te bestemmen voor het gereformeerd protestantisme. De bezetters van de kerk en ook Dirk van Foreest vluchtten naar Oost-Friesland en steunde hij de oprichting van de Nederduits Gereformeerde Kerk te Emden. Eind september 1572, na de Geu- zenopstand, keerde Dirk terug naar Alkmaar. In 1580 werd hij benoemd als thesaurier van Alkmaar. Hij was ook rentmeester, beheerder van geld of goederen, van de geconfisqueerde (verbeurdverklaarde) geestelijke goederen. Hij weigerde in opdracht van prins Willem van Oranje deze goederen aan de vroegere eigenaars terug te geven. Diederik Sonoy (1529-1597) Deze diende als edelman onder enkele Spaanse koningen, die in de Nederlanden het katholieke geloof verdedigden. Maar in 1572 was Sonoy burgemeester van Enkhuizen en werd door Willem van Oranje benoemd tot gouverneur van het Noorderkwartier, het gebied ten noorden van het vroegere IJ. In 1573 zetten de geuzen onder leiding van Sonoy de omgeving van Alkmaar onder water waardoor het Spaanse beleg van Alkmaar mislukte. In diezelfde periode voerde Sonoy een schrikbewind ten opzichte van katholieken, waarbij hij verantwoordelijk was voor het ophangen van vijf minderbroeders uit Alkmaar voor het stadhuis van Enkhuizen. Hij had immers van de Staten van Holland de opdracht gekregen om streng op te treden tegen uitingen van het katholieke geloof. Net zoals Alva hield hij er een waar schrikbewind op na. De rechtbank van Alkmaar verhuisde hij naar het slot van Schagen. Vele West-Friezen werden door deze „bloedraad" naar de martelkamer gesleept. Zo lezen we in het Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek het volgende verhaal. „In Juni 1575 ter dood gebracht. In Noord-Holland, het z.g. Noorderkwartier, is Dirk Sonoy, luitenant- generaal aldaar van den Prins, de beul geweest van emaus en blokhuizen bagljnen zp ewmd oude klooster klopjes en bagijnen hofstede klooster abbehorn De pijlen op deze kaart uit 1593 geven aan hoe de geestelijken zich tot halverwege de 17e eeuw hebben verplaatst.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

't Is mooi weest | 2015 | | pagina 15