té w Wisseling van de wacht 2006 Jaap Beemsterboer neemt na 30 jaar afscheid van de Boet. Wies van Erp neemt het roer over. 2010 Wies van Erp neemt na 32 jaar afscheid van de Boet. Het lukt de benoemingscommissie niet om voor het nieuwe schooljaar een nieuwe directeur te benoemen. 2011 Er is een interim. 2012 Nine van Kerkvoort wordt de nieuwe directeur. S het voor de kinderen een hele mooie en vermoeiende dag. Bij de verhuizing van de school is het certificaat verloren gegaan. Kids for Animals is om een nieuw exemplaar gevraagd. Er wordt aan gewerkt. Januari 2004, stichting regionaal openbaar basisonderwijs Schagen Zoals gezegd was ons bestuur gemeente Niedorp. In totaal waren er in Niedorp zes openbare scholen: obs Oude Niedorp, obs de Snip in Nieuwe Niedorp, obs de Zwerm in Winkel, obs de Kolk in Lutjewinkel, obs de Schakel in Bar- singerhorn en obs de Dubbele Punt in Kolhorn. Surplus heeft de leiding over 34 scholen voor primair onderwijs en 1 school voor voortgezet speciaal onderwijs. De scholen zijn gevestigd in de gemeenten Hollands Kroon, Harenkarspel, Schagen en Zijpe. De gemeenten vervullen slechts een toezichthoudende rol. Bij Surplus onderscheiden we schooldirecteuren en locatiecoördinatoren. Schooldirecteuren hebben de leiding over een of meerdere scholen. Ze geven geen of vrijwel geen les, zodat ze zich optimaal kunnen rich ten op de ontwikkeling van hun team en de school. De locatiecoördinator is het aanspreekpunt voor collega's en ouders en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. En dan is er ook nog een algemeen directeur. En waar doen we het voor? Verbetering van de kwaliteit en een gezonde exploitatie. Daarin schoten de gemeenten vaak te kort. Uit „Klas apart" van het Zondagochtendblad 18 juni 2006 de Boet 84/85 „De school viert dit jaar zijn dertigjarig bestaan. Wat ik me nog kan herinneren uit die tijd is het kamperen in Schoorl en de reis naar Amsterdam met dominee Hans Leydekkers. Onderweg zongen we dan ons eigen schoollied „Onze Boet is hupsakee". Rond Kerst en aan het eind van het schooljaar waren er musicals. Er waren ook dieren op school. Een van de eerste geiten was „Mekkie", een geit die geregeld losbrak en waar ik vreselijk bang voor was. Nu nog zijn er dieren op school. Daar hebben ze een paar jaar terug nog een prijs mee gewonnen. De diervriendelijkste school van Nederland 2001. Klasgenoten van vroeger zie ik eigenlijk nooit meer, maar laatst ben ik nog naar een optreden van Eric Koller geweest. Wie weet zie ik ze nog terug tijdens de reünie die in juli plaatsvindt. Tjamke Bruin Jonker. Brede School, februari 2013 De tweede week van de voorjaarsvakantie staat in het teken van de verhuizing. Collega's breken het hoofd over de inrichting van hun groepsruimten. Het is alle maal een stuk kleiner dan we gewend waren. Er kwam veel puzzelwerk bij kijken om de ruimten geschikt te maken voor het werken in hoeken. De opslagruimte is dermate klein dat veel materiaal niet mee kon verhui zen en in de versnipperaar of de container terecht kwam. Maar tegenover de tegenvallende ruimtes staan twee prachtige aanwinsten. De kleuters hebben een fijne speelzaal, die ook nog gebruikt kan worden om de vieringen voor de hele school in te houden en er is een gymzaal om je vingers bij af te likken. En met de heemtuin is een begin gemaakt. Het ademt weer naar de Boet. 2013 een goed perspectief Dennis Burger, directeur van de Marinx, had het tijdens een avond van de dorpsraad nadrukkelijk over de kansen die de Brede School voor beide scholen bood. Hij sprak over mogelijkheden tot samenwerking, uitwisseling van kennis en vaardigheden. Vooral zag hij het als een groot voordeel dat er binnen een gebouw gekozen kan worden voor het meer traditionele onderwijs van de Marinx of het ontwikkelingsgerichte onderwijs van de Boet. Kinderen kunnen hierdoor gemakkelijker overstappen. Zal er dan toch nog zoiets als een samenwerkings school ontstaan? Niet in de strikte zin van het woord, maar toch „.een mooie gedachte! 9 De kinderboerderij De Boet op de nieuwe lokatie. Klaar voor de toekomst

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

't Is mooi weest - 't Veld, Zijdewind | 2013 | | pagina 9