En zo ontmoette hij de gedreven schoolmeester Jan Mastemaker. Hij deelde zijn interesse voor vernieu wend onderwijs. Ze kwamen regelmatig bij elkaar en wisselden ervaringen uit. Mastemaker tipte hem voor 't Veld. Hij solliciteerde en werd aangenomen. Maar zo simpel als het hier staat was het niet. Het zegt genoeg dat pastoor Jan Stam op een avond bij de familie op bezoek kwam om hem te waarschuwen voor boze reacties uit de bevolking. Er zou wel eens met modder tegen de ruiten gegooid kunnen worden. Zover is het gelukkig nooit gekomen. Eerlijk gezegd waren we daar ook niet zo bang voor. Maar, het was wel even een hele spannende tijd. Het eerste schooljaar 1976/77 In dit jaar startten er drie lagere scholen. De Maria- school, de naamloze obs in de vrijgekomen de Woelige Hoek en de Tjaddinxschool in een splinter nieuw gebouw. De openbare school stapte zonder veel plichtplegingen in de Woelige Hoek. Het eerste deel van het schooljaar werd het gebouw gedeeld met een groep kleuters van de Tjaddinxschool. Hun school was op dat moment nog niet af. Zelfs het vervangen van de kleutertoiletpotten kwam later. Lokalen een en twee waren voor de kleuters en klas een/twee. Klas drie t/m zes zat in de hal en de kleuters van de Tjaddinxschool zaten in het lokaal om de hoek. In het begin hadden we nog geen naam. Een wedstrijd moest dat probleem oplossen. De familie Rameijer won met „de Boet". De naam staat voor schuur, een nuchtere Noord Hollandse naam, zonder franje. Op 7 januari 1977 werd het bord met de naam onthuld door wethouder Cor Wit, de jongste leerling Femke Rameijer en de oudste leerling Antoon Vrolijk. En daarna trad Pommetje Horlepiep op voor de kinderen. We moesten er ineens aan denken toen we hem onlangs weer - nu iets minder beweeglijk - op tv zagen. Openbare onderwijs gemeenschap Ouders hadden het initiatief genomen tot oprichting van de Boet en daarom was het voor ons vanzelfspre kend dat ze volop betrokken werden bij de inrichting en het onderwijsconcept van de school en... inrichting en onderhoud van de schoolomgeving: - zoals kinderboerderij en heemtuin; - de keuze van de methodes en meubilair; - voorbereiden en uitwerken van de vieringen; - organiseren van de ouderparticipatie. Er kon een hele waslijst worden gemaakt, maar dat had geen zin. We wilden eigenlijk alleen maar laten zien dat de ouders zich met meer boom^esTdaS niedor* oez bemoeiden dan alleen het school- w «w, m« leem® reisje, de schoolkrant en andere overigens zeer nuttige klussen. p.^2?°°"^"'°u"|'^""SEteE Het moest een school worden voor iedereen, ouders, leerkrachten en Het bordje dat we hebben kinderen. Daarom was het de uitdruk- kunnen redden uit kelijke wens van Nico Breedijk om te de ontmantelde tuin spreken van een OOG - Openbare Onderwijs Gemeenschap in plaats van Openbare Lagere School of de latere OBS. Na de invoering van de basisschool is dat toch obs geworden, omdat het voor veel mensen niet op voorhand duidelijk was wat we er mee bedoelden. Onze allereerste (vergeelde) schoolfoto's Ze werden aangeboden door de oudercommissie van de kleuterschool: Wilma van Bracht, Jan Uittenboog- aard en Joke Rameijer en de oudercommissie van de lagere school: Trijntje Buitenhuis, Wim Ouwerkerk en Nico Breedijk. De eerste kleutergroep De Boet gelegen in het groen. Aanzicht vanuit de Wilheminalaan Bovenste rij van links naar rechts: Marcel Pauw, Wil Dekker, Rene Uittenboogaard, Margo Slijkerman, Elly Dekker, Dion Riebel, Eddie Schuurman, Afra Ouwerkerk, Middelste rij: Karin Lakeman, Daniëlle Buhrs, Arnold Severé, Sabine Meyer, Annette van Bracht, Sidney van Santen, Sharon Couwenhoven. Voorste rij: Silvia Molenaar, Sander Kops, Barbara Peters, Femke Rameijer Feestelijke opening van de Heemtuin in 1987

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

't Is mooi weest - 't Veld, Zijdewind | 2013 | | pagina 5