«sas Voor 1976 was er in 't Veld alleen katholiek onderwijs. De kleuterschool „de Woelige Hoek" stond aan de Wilhelminalaan. In 1968 legde pastoor de Brabander hier de eerste steen. Aan de Rijdersstraat stond de Mariaschool voor lager onderwijs. Door de uitbreiding van 't Veld met de „nieuwbouw" aan o.a. de Dreef, Margrietlaan, Bernhardlaan en Beatrixlaan groeide de Mariaschool uit haar voegen. tweeklassige lagere school gestart kon worden. Er werden advertenties geplaatst voor een hoofdleid ster, hoofdonderwijzer en een onderwijzeres. In de openbare raadsvergadering van 17 maart 1976 werd Wil Dekker aangesteld als hoofdleidster en Jaap Beemsterboer als hoofdonderwijzer. In de raad van 13 mei werd Gré Kramer overgeplaatst van Lutjewinkel naar obs de Boet. Wil moest al binnen het jaar om gezondheids-en andere redenen afscheid van ons nemen. Voor haar in de plaats kwam Wies van Erp. Met de benoeming van de twee leerkrachten aan de lagere school was het bestuur wat voorbarig geweest. We hadden voor twee leerkrachten 25 kinderen nodig, maar vlak voor de aanvang van het nieuwe schooljaar hadden we er nog maar 22. De oplossing werd door wethouder C. Wit zelf aangedragen. Hij had vernomen dat er aan de Oosterweg een gezin met drie kinderen was komen wonen. Op zijn advies stapte ik er op af. Het voelde een beetje als ronselen, maar nood breekt wet en...eens maar nooit meer. Ik wist de familie te overtuigen, de missie was geslaagd en het personeel van de lagere school was veilig gesteld, aldus de heer Beemsterboer. Kwestie van kiezen Jaap Beemsterboer was onderwijzer voor de com binatie 5/6 aan de Mariaschool. Destijds gingen ze eens in de twee weken met de bus schoolzwemmen in Alkmaar. Dat deden ze samen met Oude Niedorp. Met de komst van de nieuwbouw - gek genoeg hebben we het daar na meer dan dertig jaar nog steeds over - nam niet alleen het aantal leerlingen toe, maar ook op godsdienstig gebied veranderde het een en ander. De zondagsplicht verloor allengs haar dwingende karakter en de toenmaals overwegend katholieke bevolking werd aangevuld met bewoners met een niet-katholieke achtergrond. Het was dan ook niet verwonderlijk dat uit onderzoek van de gemeente Niedorp naar voren kwam dat er belangstelling was voor een samenwerkingsschool. Een school onder een bestuur waarin plaats is voor verschillende levensbeschouwingen. Als er dan toch een nieuwe school gebouwd moest worden ging de voorkeur van een groep mensen uit naar een samenwerkingsschool. Het schoolbestuur van het katholiek onderwijs voelde hier niets voor en besloot in 1975 tot de bouw van een nieuwe katholieke school en legde met deze beslissing ook ongewild de basis voor een openbare school. Betrokken mensen Een kleine groep mensen: de heren Breedijk, Mulder, Bonte en Ouwerkerk vond elkaar en ging op zoek naar draagvlak. Ze verkregen de benodigde 50 handtekeningen en verzochten B en W van Niedorp een openbare school te stichten. De toenmalige PvdA wethouder van onderwijs, de heer C. Wit onder steunde de actie en de openbare school in 't Veld werd een feit. Niet iedereen was daar gelukkig mee. Op basis van de prognose ging het gemeentebestuur er vanuit dat er met een eenklassige kleuterschool en een ■ft 4 obs de Boet in 't Veld Kinderen op het hek bij de entree van „de Boet" Het team in 1984. Zittend: Silvia van Lingen (stagiaire), Kitty Gooyer, Gré Kramer, Sonja Schreur (stagiaire), Wies van Erp. Liggend: Niek van Lingen en Jaap Beemsterboer

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

't Is mooi weest - 't Veld, Zijdewind | 2013 | | pagina 4