Voorwoord Geachte abonnee, In de nieuwe inventarisatie van de gemeente Hollands Kroon inzake beeldbepalende gebouwen zijn er ten opzichte van de uitgave „Monumentaal Niedorp" (2004) drie panden met architectuurhistorische waarde niet vermeld. Het betreft de boerderij van de familie Van der Gulik, Rijdersstraat 125, een stolpboerderij van voor 1880. De karakteristieken zijn onder meer: de in rode baksteen opgetrokken voorgevel in Neo-Renaissance stijl met in gele baksteen uitgevoerde speklagen. Het voorhuis is origineel en de boerderij is ook uniek qua ligging in de open ruimte aan het eind van de Rijdersstraat. Ook de boerderij aan de Zwarteweg 24 is niet te vinden in de nieuwe inventarisatie van de gemeente Hollands Kroon. Deze boerderij van Roozing is van voor 1870 en is opvallend door het schilddak. Door de markante hoofdvorm van deze stolpboerderij en de unieke ligging aan het eind van de Zwarteweg kan deze boerderij aangemerkt worden als cultureel erfgoed. In het juni nummer van 2005 hebben wij uitgebreid aandacht besteed aan deze fraaie boerderij. Aan een ander pand „Partycentrum de Vriendschap" aan de Rijdersstraat 92 hebben wij in ons decembernummer van 2009 bijzondere aandacht besteed. Ook dit pand is niet te vinden in de registratie van karakteristieke bebouwing van de gemeente Hollands Kroon. Het pand heeft net als de Mariaschool, beide uit de jaren dertig van de vorige eeuw, stijlkenmerken van de Amsterdamse School. Wij hebben de commissie die de inventarisatie heeft samengesteld attent gemaakt op het ontbreken van deze drie panden die wel een plaats kregen in „Monumentaal Niedorp". Wat de bestemming gaat worden van de leegstaande Mariaschool, is niet bekend. Op vragen wat de bestemming van het pand gaat worden, is alleen maar te antwoorden, dat men zich moet wenden tot de gemeente Hollands Kroon, die eigenaar van het pand is. Inmiddels is ons dorp verrijkt met kunstschatten in bruikleen van de voormalige gemeente Niedorp. Bij Maria Mater staat voor de ingang in het perk een fraai bronzen beeld en in het dorpshuis is een gebrandschilderd glas-in-loodraam geplaatst dat zowel van de zijde van het dorpshuis alsook van de kant van de sportzaal goed te zien is. Het raam komt uit het voormalige raadhuis van Oude Niedorp, dat stond op de hoek provincialeweg/rijdersstraat, nu kantoorruimte van Tomson. In dit nummer treft U weer een aantal vervolgverhalen aan, de geschiedenis van de openbare school „de Boet" en een verhaal over een bakkerij in 't Veld. Kortom, ongetwijfeld weer enkele uren leesplezier. Geniet ervan met volle teugen Drs. Jan J. Jong, voorzitter.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

't Is mooi weest - 't Veld, Zijdewind | 2013 | | pagina 3