van nummer 26 Bronnen: Wit, A., Historie van de Niedorpen en Winkel, Wieringerwaard, 1982 Wijk, G. van, Iets verteld over Zijdewind en 't Veld, Utrecht, 1979 Bakker, J. F. e.a., Als een windvlaag over velden, Schoorl, 1999 Kadaster Amsterdam Regionaal Archief Alkmaar Dank aan: J. Beemsterboer Familie Boekel Familie Portegijs Foto Niestadt A. Portegijs-Baars Familie C. Slijkerman Familie Moras P. Zwemmer Stichting tot behoud van historisch erfgoed 't Veld - Zijdewind - Moerbeek Correspondentie: Beatrixlaan 3 1735 HH 't Veld Heeft u een interessant verhaal, oud beeldmateriaal dat wij mogen gebruiken, dan kunt u dit mailen naar: mooiweest@gmail.com U ontvangt een berichtje bij plaatsing. Bestuur: voorzitter: J.J. Jong secretaris: H. A. Klijn penningmeester: G. Wijnker leden: B. Bakker-Groen F.M. van der Eng G. Goudsblom S.M. Hanraads Ch. van den Hoek G. Jong G. Stammes-de Bruijn Sj. Wit Ons periodiek verschijnt twee keer per jaar. De contributie bedraagt 111,50 per jaar. Rabobank Schagen e.o. rekeningnummer 30.56.29.565 onder vermelding van adres. Opmaak en vormgeving: Studio Altijd Jong creatieve vormgeving Productie: in eigen beheer. Voor het overnemen van artikelen is schriftelijk toestemming van de stichting nodig. ISSN 1569-1837

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

't Is mooi weest - 't Veld, Zijdewind | 2013 | | pagina 27