Ja, een doodgewone, simpele ansichtkaart uit het begin van de vorige eeuw liet mij weten dat er in Zijdewind nog een kruidenier gewoond heeft. In de loop van de tijd heb ik geleerd dat de achterkant ofwel de adreszijde van zo'n kaart nog veel interessante gegevens uit het verleden doorgeeft mij verteld dat, als de koop was gesloten, er genoten werd van een stevige borrel. De familie Koomen heeft het gehele huis verbouwd wat inmiddels geen luxe was, want veel was oud en versleten en moest nodig vernieuwd worden. De gevelsteen is er nog, wat een leuke herinnering is aan het verleden. Nu dan terug naar die kaart, want die bracht dit hele verhaal naar boven. De kaart was geadresseerd aan den heer Jan Moras, kruidenier te Zijdewind, en de afzender was ene Giel. Deze was op de boerderij knecht en dezelfde Giel was later manufacturier in 't Veld. Zo heb ik ontdekt dat in Zijdewind in die jaren nog een kruidenier geweest is en wel aan het noordeinde van het dorp. Nu, dit was dan weer een leuke verrassing en het was nog leuker om eens uit te zoeken, waar die winkel had gestaan. Al snel werd ik erop gewezen dat er geen winkel heeft gestaan in die zin, zoals ik mij dat had voorgesteld. Van Klaas Ursem heb ik vernomen dat zijn opa Jan Moras met een hondenkar te venten ging en zo de boer op ging, zoals ze dit toen noemden. Bij hem aan huis konden Zo kwam er een ansichtkaart in mijn handen van een boerderij uit Moerbeek, waar nu de familie Koomen woont. In achttienhonderd was deze boerderij eigen dom van de familie De Moor. Volgens de overlevering was deze familie zeer vermogend en had ook veel land. In het jaar 1876 werd de boerderij verbouwd. Er kwam een vierkant bij, zodat de boerderij een stuk groter werd. Later is Jan Zijp er gaan boeren. Recht tegenover deze stolp stond een arbeiderswoninkje dat ook tot de boerderij behoorde. Zo te zien was dit toen en nu nog een flinke, grote, statige boerderij. Op de foto ziet men ook nog een zomerhuisje staan. Daarachter was een flinke schuur met een kaasmakerij en een grote karn, die voortbewogen werd door de hond van de boerderij. Begin 1900 kwam ook in Moerbeek een kaasfabriek, dus werd het voor de vrouwen een grote verbetering, want het kaasmaken was toen toch het werk van de vrouw. De boer bracht het naar de markt en streek daar de eer op van de kwaliteit van de geleverde producten die door zijn vrouw waren gemaakt. Er is Moras: nog een winkelier in Zijdewind Jan Moras, geboren op 26 april 1867 Marijtje Bleeker, geboren op 13 december 1872

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

't Is mooi weest - 't Veld, Zijdewind | 2013 | | pagina 20