ammM CEES SLIJKERMANZrr m ia AR IN DE HANDEL ftisifll sss^s&ic Busondernemer uit 't Veld lëfKiiHS SÜ5&3SS ■ssss* ssr~ ~..'s ziïsz ^Ststzsii s^Swatirs VSfe-L'güraffi had altoid 't zelfde goeie humeur. Was zodoend 'n anwinst voor d' are zieken en lag an't voorspeen boi 't perseneel. Deer most ie wachten op de ointstroid die hoi ging verliezen. In z'n goeie jaren had ie hil wat stroid leverd. Was 't niet teugen de NACO den wel teugen instansies. An houge titels en dure name had ie gien bosskip. Haai was recht toe recht an, de ienvoud zelve. Z'n ouwe kiel, z'n smerige pet en klompen wa ren zo ongeveer zijn handelsmerk. Duzende Westfrieze hewwen hem zo kend, benne met z'n busse vervoerd, veral met die bustochten nei Oud-Valkeveen en zuk en zo, een zood mensen zelle nag mooie verhale vertelle kenne over hem. Nei de oorlog was Cees aas han delaar in vee en stro begonne met autobusse. Onder de naam West-Frisia kwamme de busse van Cees in binnen- en buitenland, op 't lest had ie er dertien raaie. Zo gaat 't verhaal dat ie z'n zoveulste bus had laite bouwe en die most vezelf ok keurt worre deur de verkeersinspectie in Utrecht. Er was 'n toid ofsteld. De directeur van de bussemakeraai had z'n kunstwerk nei Utrecht reeén. De inspecteur had de bieneruimte tussen de banke bekeke, de nooduitgang, de remmen en zuk en zo en had alles goedkeurd. In ofwachting op Sloikerman zee de bussemaker hem dat de busonder nemer zo zou komme en den metien zou betale. No, deer wou de inspecteur maist niet an: voif en twintug duuzend golden, 'n gosvermogen in die toid. Dus was 't wachte op 'n dure meneer in 'n dure auto. Die kwam niet. Wel stopte er een oud veewagentje, weer 'n man uitstapte met 'n kiel an, met smerige klompen en 'n pet. „Dat is hem", kreeg de verbaasde inspecteur te hore. En warachies, 't boertje stieffelde op de bus of, deed z'n hulfte uit en ging met klompesokke nei bin nen. „Mogge heren. En?", was't. „Alles in orde",was 't antwoord. „Mooi, deer hew ik op rekend", was 't weer Haai pakte z'n boek, effies duim an de tong en telde op z'n West-Fries van een bundeltje afsluit- doikies 25 brieffies neer voor de bussemaker. De inspecteur was te onthikt en verboisterd om mee te tellen. Nel Slijkerman speelde ook een goede rol in het ge hele bedrijf. Met vader Cees zat ze volop in de handel met pluimvee, konijnen en geiten, niets was haar te gek. Ze had zelfs een petroleumventwijk, terwijl het busgebeuren ook haar volle aandacht had. Nel kon daardoor veel namen invullen bij de vele foto's. Dat kwam goed van pas. Natuurlijk was van groot belang de rol die ze samen, met zus Annie, op zich nam na het jammerlijk verlies van hun zeer geliefde moeder Afra Raatgers. Ome Piet Raatgers kwam vele keren langs bij de familie Slijkerman. Nel vertelde over de Lourdesreis met de bus en over Piet Bruin als chauf feur en natuurlijk over vader Cees, die in Heliomare te Wijk aan Zee belandde. Zijn beide benen waren geamputeerd. Hij heeft erg zijn best gedaan, maar Cees Slijkerman kon niet met die kunstbenen over weg. Die belandden aan de kant. Via Heliomare ging Cees naar Lauwershof in Oudorp. Daar werd hij zelfs met carnaval geridderd vanwege zijn goede humeur. Hij zorgde voor een goede sfeer op de gehele afdeling. Toen hij op bed kwam te liggen, werd hij duidelijk gemist. Vader Cees was een heel goede man, die nooit over iemand kwaad sprak. Hij had natuurlijk zijn regels. Met zoveel chauffeurs waren stipte richtlijnen nu eenmaal noodzakelijk. Toch hadden diezelfde chauffeurs een bepaalde vrijheid, dat een der prachtige kanten van het vak was. Nel kon terugzien op een heel drukke periode, maar vooral ook op een prachtige, gezellige tijd met veel reuring. Cees Slijkerman was een markante persoonlijkheid, een keiharde werker en bekend om zijn droge humor. Hij is nog steeds een begrip in de wijde omgeving. vtrr n - Core Slijkerman her da^het geloden aan do ««Ha"^^Carbo. 1934 begon .^.""^^Lvnse mark- Se^no?h&par.r^e«^ rttdekW reV^rS^andeuï het bedrijfje, «n e totaJe som van f*« aat ook do goodwill bij. Vlak daarvoor bad Core zün eerste derweg moest WjI St heeft WJ zich iïiïMÏ door Rotterdam, want daar kwam hij met uit.- TIEN BUSSEN maakte. Cees reeu e w(Jn veel moment met 10 )^onoecoursen. In prijzen op jaarli] aJn 1969 zette «en Puw echter touringcarbedrijt- 3 w6ken h°d |«k™f "e f 60 voor hebben. Die Mokummer liet zpekt kennismaking SlgWwi wat blij met zijn IT^Trw-tni verhaal weet Cees nog £ao £om weer van de Opa Cees (77) met kleinzoon Kees (6) op pad om te venten

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

't Is mooi weest - 't Veld, Zijdewind | 2013 | | pagina 16