De landbouw- huishoudschool In ons dorp kenden we vroeger drie scholen. De Mariaschool als meisjes school, de St. Martinusschool als jongensschool en de „bewaarschool" voor de kleuters. De kinderen gingen na hun twaalfde jaar van school af. Sommige jongens gingen naar de ambachtsschool om daar een vak te leren. De meisjes gingen naar de naai school. Voor meisjes was doorleren, zoals men dat toen noemde, totale onzin. Meisjes die gingen doorleren voor bijvoorbeeld onder wijzeres, werden volgens de ouweluitjes geen goede huisvrouwen. Meisjes moeten leren verstellen, koken, breien en leren werken, hetgeen vroeger zo vlak na de oorlog alleen zaligmakend was. Snel na de oorlog werd in 1948 de leerplicht verlengd. Voor de meisjes werd een goede oplossing gevonden. De zuster Ursulinen plaatsten een tweeplaats-kooktoestelletje in de klas en daar mochten de meisjes om beurten op leren koken. Zo ging ieder in de zevende klas 's morgens gewoon naar school, leerde er koken en 's middags naar de naaischool om het lingerienaaien te leren. In de acht ste klas ging het op dezelfde manier met dat verschil, dat je 's middags kostuumnaaien leerde. Daarna was het einde leerplicht. Voor diegenen die zich nog verder wilden bekwamen in het kostuumnaaien, bestond nog een mogelijkheid om via een opleiding van twee jaar het coupeusevak te leren. Ook dat was een middag opleiding. In 1959 werd in 't Veld de landbouw- huishoudschool opgericht. Zuster Domitilla werd de eerste directrice. Aanvankelijk werden er twee lokalitei ten gehuurd: een lokaal in het oude patronaatsgebouw en een lokaal in het voormalige Anthoniusgesticht. Later werden er twee lokalen aan de Mariaschool gebouwd. Voordat die bouw startte, moest er eerst nog iets gesloopt worden. Links van de Mariaschool stond een Mariagrot. De mensen uit ons dorp die 65 jaar of ouder zijn, zullen zich zeker de geschiedenis van deze grot nog wel herinneren en hoe deze tot stand is gekomen. Het heeft wellicht te maken met een uiting van dankbaarheid in verband met de oorlog. Zr. Ancilla, destijds hoofd van de Mariaschool, stuurde een hele reeks meisjes 't padje op langs het oude voetbalveld, langs Dorus Meester en Jan Koenis (nu Wim Koenis) verder nog een halve kilometer het land in naar de boerderij van Kasper Stroet. ledereen moest daar een grote kei zoeken en meenemen naar de Mariaschool. Van die grote keien en stenen werd een grot gemet seld en er werd een Mariabeeld in geplaatst. Verder werd een oorkonde gemaakt en moesten alle kinderen en ook alle zusters daar hun handtekening op zetten. Deze oorkonde ging in een loden pijp en werd door de plaatselijke dorpssmid dichtgesoldeerd. Maria in de grot moest over deze oorkonde waken. Met de aan bouw van de twee lokalen is de grot gesloopt en tot op de dag van vandaag weet niemand waar de waardevolle oorkonde is gebleven. Misschien komt de oorkonde na het lezen van dit artikel wel weer boven water. Inmid dels was de landbouwhuishoudschool gestart. Niet alleen met leerlingen uit 't Veld en Zijdewind, maar ook uit Waarland, Langedijk en Heerhugowaard. Het vakkenpakket bevatte: Nederlands, Engels, rekenen, godsdienst, naaien, stofversieren, tekenen, wiskunde, handwerken, koken, voedingsleer, receptenleer, zorg voor wonen en kleding, kennis van huishoudkunde, aardrijkskunde en geschiedenis. De opleiding duurde ruim twee jaar en werd later zelfs verlengd naar drie jaar. Al snel groeide de school uit zijn jasje en moest er ruimte gevonden worden voor een geheel nieuw onderkomen. De ruimte werd aan de Dreef gevonden en op 8 oktober 1964 plechtig geopend en ingezegend. De school werd Landbouwhuishoudschool St. Martha genoemd. Zr. Marilaeta volgde Domitilla op en bleef directrice tot 1969. Per 1 maart 1969 werd mevrouw Van der Lubbe uit Slootdorp benoemd tot directrice. Zij was de eerste niet-religieuze directrice. Hoewel het voor de inwoners van 't Veld en Zijdewind vreemd was dat de leiding van een school niet meer in handen was van een zuster der Ursulinen, zagen de meeste ouders de komst van mevrouw Van der Lubbe met vertrouwen tegemoet. In 1972 fuseerde de landbouwhuishoud school met een identieke katholieke school in Schagen. Daarna heette het scholengemeenschap voor lbo „Skavel", waarin de woorden Schagen en De landbouwhuishoudschool aan de Dreef

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

't Is mooi weest - 't Veld, Zijdewind | 2001 | | pagina 8