Per 1 januari 1952 benoemt het schoolbestuur de heer W. Wester uit Egmond aan de Hoef tot hoofd van de Martinusschool. Bij de sollicitatie zal ook de muzikale vaardigheid van de hoofdonderwijzer zijn beoordeeld, want het hoofd van de St. Martinusschool was tevens dirigent van het gemengd koor. Op de kopie van de akte van benoeming staat niets ten aanzien van het dirigentschap vermeld. De school huurt in 1953 bij een Amsterdams film verhuurbedrijf drie films: Een kreet in de nacht, Gevaar lijk ijs en De voetballers. Voor welke gelegenheid dat is geweest, is niet duidelijk. De school kende geen centrale verwarming. De vier lokalen hadden ieder een grote kachel die door con ciërge Slippens elke morgen moest worden aange maakt. De rekening van M.C. Hoebe van januari 1954 vermeldt dan ook bij het begin van het stookseizoen: „22 October 1953: de 4 kachels weggehaald, schoon gemaakt, gepoetst en gezet. In het geheel 2.80 meter nieuwe pijp en 3 ronde ellebogen. In 1956 schrijft de gemeente Nieuwe Niedorp nog een keer naar het hoofd der school, de heer W. Wester, vanwege het feit dat een ingediende rekening voor de aanschaf van rijwielstandaards door de gemeente Nieuwe Niedorp twee maal aan de school is vergoed. Het teveel betaalde wordt verrekend met kosten die de school moest maken om gymnastiekonderwijs in het oude jeugdgebouw aan het kerkenpad mogelijk te maken. In 1948 werd de hal van de school verfraaid met een muurschildering van Antoon Groen van de Rijders straat. Hij had al eerder in de ijssalon van Arie Slijker- man, onderdeel van café De Vriendschap, een muur schildering gemaakt. Het schoolbestuur gaf hem de opdracht de hal van de school een vriendelijker aanzien te geven. De foto's hierbij geven u een indruk van het artistieke talent van een helaas veel te vroeg overleden dorpsgenoot. Het schooljaar 1962/1963 is officieel het laatste van de jongensschool St. Martinus. Toch hebben N. Wester en H. Klijn er daarna nog een jaar les gegeven. De school gaat verder samen met de Mariaschool. In september 1970 wordt het pand samen met het oude liefdesgesticht St. Antonius en het oude patronaatsgebouw gesloopt. Er valt een groot gat in het centrum van het dorp. Enige jaren later bouwt Arie Loos er een bedrijfspand met winkels, kantoren en diverse woonbestemmingen. Jarenlang is accountants kantoor Loos en later Lankreyer erin gevestigd. De winkelbestemmingen varieerden van bloemenwinkel, kledingzaak, computershop tot kapsalon. Niets herinnert meer aan dat hoge, kubusachtige gebouw waarin vele jongens niet alleen uit 't Veld, Zijdewind en Moerbeek, maar ook uit Nieuwe Niedorp en Winkel, onderwijs genoten van meesters als Hoogenbosch, De Boer, De Vries, Van Leeuwen, Settels, Ruiter, Van Hest, Wester, Klijn, enz. De Martinusschool valt alleen nog te reconstrueren aan de hand van oude archiefstukken, hetgeen dit artikel beoogde. V Klein Duimpje en de reus, muurschildering van Antoon Groen Muurschildering van Antoon Groende knielende kinderen stellen Joke en Wim Groen voor. J

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

't Is mooi weest - 't Veld, Zijdewind | 2001 | | pagina 7