Het is een vierklassige school met hoge lokalen en een trappenhuis. Op de begane grond entree, trappen huis, toiletten en 2 lokalen. Op de eerste verdieping een gang met toiletten en nog twee klaslokalen. De bovenste lokalen geven aan de straatzijde een mooi vergezicht tot aan de R.K. kerk van Heerhugowaard Noord. Meester Simon Snel, voorheen hoofd van de openbare school in Zijdewind, wordt het eerste hoofd. In 1932 wordt de R.K. Meisjesschool gebouwd, die dan de naam Mariaschool krijgt. De jongensschool heet vanaf die tijd St. Martinusschool. Het is het begin van het bijzonder onderwijs, waarvoor vele jaren is gestreden. De school ontwikkelt zich goed en ook vele katholieke kinderen uit Nieuwe Niedorp en Waarland bezoeken de Mariaschool. Arnold Lantman schrijft in juli 1999 in 'Waarland van toen' het volgende in het artikel: „Het padje van Nieuwboer Toen pastoor A. Verberne in de zomer van 1918 plannen voor de bouw van een nieuwe school in 't Veld bekendmaakte, ondervond deze bij de Waarlandse bevolking geduchte tegenstand en versnelde daar mede onbedoeld de stichting van een parochie van de Heilige Wulfram. Een nieuwe school in 't Veld voor bijzonder onderwijs voor de gehele parochie met inbegrip van de Waarlands- en Slootgaardpolder vond men duidelijk te ver gaan. Meester Smeets kon zich hiermee niet verenigen. Hierdoor zou hij de meerder heid van zijn leerlingen verliezen aan de katholieke school van Verberne. De aanleg van de Nieuwboerweg zou een verbinding tot stand kunnen brengen tussen de Slootgaardweg en het centrum van Waarland. Dat houdt in dat Sloot gaardkinderen voor de school in Waarland kiezen in plaats van die van 't Veld. Het artikel gaat verder: „Pastoor Verberne uit 't Veld had zo zijn bedenkingen tegen deze verbindingsweg en probeerde de aanleg ervan te verhinderen, omdat hij dan een flink aantal van zijn parochianen zou verliezen. Dat lukte niet, maar de vertraging van de aanleg van deze weg was wel een gevolg van zijn tegenwerpingen. Een eigen parochie in Waarland zou hij fatsoenshalve niet kunnen verhinderen, maar een betere verbinding naar de toekomstige parochiekerk daar wist pastoor Verberne wel wat op. Toen hij van de plannen van een nieuwe weg naar Waarland hoorde, polste hij enkele polderbestuurders van de Slootgaard. Ook zij vonden het leggen van een nieuwe weg niet zo nodig. Zolang er vanuit die hoek geen grote medestanders voor de aanleg zouden komen, was pastoor Verberne gerust gesteld. Tot zover de Waarlandse visie. Wel of niet met kinderen uit Waarland, de school werd te klein. Dat leidde in 1932 tot de stichting van een tweede lagere school: de R.K. Meisjesschool die door de Zusters Ursulinen van Bergen zou worden gerund. In 1941 krijgt het bestuur van de R.K. Jongensschool te 't Veld het verzoek van de gemeente Nieuwe Niedorp om het papiergebruik tot het allernoodzakelijkste te beperken. De gemeente stelt in dat kader voor de heffing van de schoolgelden te reorganiseren van een kwartaal- naar een jaarheffing voor alle betrokken ouders. In twee termijnen dient bij de gemeente ontvanger te worden voldaan. De gemeente schrijft: „Deze maatregel zal niet alleen leiden tot de noodige papierbesparing, doch zal bovendien een belangrijke administratieve vereenvoudiging beteekenen, zowel voor uw bestuur als voor de gemeente. Deze brief is gedateerd 26 augustus 1941, het eerste jaar van de tweede wereldoorlog. In 1948 is de Martinusschool voor f 100.000,- verzekerd en verzoekt het schoolbestuur de gemeente de brandverzekering over te nemen. In 1949 blijkt uit de stukken dat er 145 leerlingen op de Martinusschool zitten. In 1951 zijn dat er nog altijd 128. In 1953 geeft de begroting aan dat de Mariaschool groter is geworden. De jongensschool werkt met een begroting van f 21.000,-, de Mariaschool met een begroting van f 30.000,-. Een van de redenen lag ook hierin, dat de Mariaschool een gezamenlijke eerste klas van jongens en meisjes had en dat pas na het eerste leerjaar de jongens naar de jongensschool gingen vlak bij de kerk en de meisjes op dezelfde school bleven. Pastoor Mart. Jos van der Burg hield persoonlijk het kasboek van de school bij. In de linker bovenhoek zette hij A.M.D.G. Dit staat voor Ad Majorem Dei Gloriam (tot meerdere glorie van God). Zo was dat in die tijd. De pastoor was tevens boekhouder van tal van instellingen. Niet alleen die van de scholen, maar ook de boeken van het kerkbestuur en van het armbestuur werden door pastoor Van der Burg nauwkeurig bijge houden. In het voorjaar van 1951 wordt de school geconfron teerd met het plotselinge overlijden van meester Van Hest. Op een vrijdagmorgen was hij bezig alle jongens in rijen op te stellen voor de school om ze ordelijk in de diverse klassen te loodsen. De hoofdonderwijzer wordt door een attack getroffen en sterft ter plekke. 6 l. Achterzijde van het patroonaatsgebouw/toneelzaal; later kleedkamers van VZV voetbal

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

't Is mooi weest - 't Veld, Zijdewind | 2001 | | pagina 6