Voorwoord Geachte donateurs, Ons eerste nummer heeft bij u allen een warm onthaal gekregen. De eerste oplage van 100 exemplaren was snel weg. Er volgden nog velen, die ons aanklampten en de eerste uitgave van onze stichting wilden ontvangen. Het was voor ons allen evenzeer verras send, dat veel stichtingen uit andere gemeenten en dorpen belangstelling toonden voor onze uitgave en zich erop abonneerden. Wij gaan proberen u twee keer per jaar te informeren over tal van zaken die in het verleden in onze dorpen hebben gespeeld. Dat zijn dikwijls zaken die nauw verweven zijn met de kerkelijke historie van onze dorpen. Je ontkomt daar nu eenmaal niet aan, omdat onze dorpen juist door de Contrareformatie zijn ontstaan. Je kunt het allemaal lezen in „Als een windvlaag over velden". Waren de vele katholieke pastoors zoals van Nieuwe Niedorp, Winkel, Barsingerhorn en St. Pancras niet overgelopen naar het reformatorische geloof, dan hadden gelovigen, die trouw aan Rome wilden blijven, ook geen behoefte gehad zich „in den velde" te begeven. Zo is feitelijk feitelijk het dorp 't Veld ontstaan. Het is bovendien opmerkelijk dat die dorpen, zoals ook 't Veld met een overwegend katholieke gemeenschap, overgingen tot het stichten van uitermate grote kerken. Dat legde de gelovigen zware lasten op. Maar altijd was die overwegend agrarische bevolking bereid zware offers te brengen als het ging om 'hun' kerk. Met legaten en schenkingen was het kerkbestuur in staat artistiek kerkmeubilair aan te schaffen of weer een noodzakelijke restauratie aan het gebouw of pastorie uit te voeren. Als inwoners van onze dorpen zullen wij de Martinuskerk moeten blijven koesteren, niet alleen als een markant gebouw uit de 19° eeuw (1852), doch meer omdat de geschiedenis van het pand teruggaat tot de 17e eeuw (1620). Het blad dat u nu onder ogen heeft, heeft de naam meegekregen van ,,'t Is mooi weest", verzonnen door Gerard Tamis. Wij willen diegenen bedanken, die met ons mee hebben gedacht om een goede titel voor ons blad te bedenken. Wij zijn daar heel zorgvuldig mee geweest. In april 2000 hadden wij al een aantal titels op papier staan, maar die vonden wij niet geschikt. De titel ,,'t Is mooi weest" werd uiteindelijk met een meerder heid van stemmen in het bestuur gekozen als naam van ons historisch magazine. Wij spreken de wens uit dat ,,'t Is mooi weest" een lang leven beschoren mag zijn. Voor de goede orde deel ik u mede dat wij blij zijn dat ook Moerbeek in ons bestuur vertegenwoordigd is in de persoon van Jan Wijn. Wij heten hem van harte welkom en zijn ervan overtuigd dat Jan waardevol voor onze stichting zal zijn. Tenslotte wil ik u verzoeken, als u oude spullen van waarde in uw bezit heeft die iets zeggen van de geschiedenis van onze dorpen, welke u van de hand wilt doen, niet te schromen contact met onze stichting op te nemen. Evenzeer geldt dat voor plakboeken, foto's, bidprent jes, oude boeken en oude gebruiksvoorwerpen. Zo kunnen we samen interessante feiten over de geschiedenis van onze dorpen leren kennen. Ook als u wetenswaardigheden, anekdoten of interessante feiten weet uit onze dorpen, kunt u die altijd bij een van de bestuursleden inleveren. In dit nummer vindt u weer tal van lezenswaardige onderwerpen uit het verleden van onze dorpen. Voor de een meer interessant als voor de ander, maar altijd vindt u wel iets van uw gading. Wij wensen u veel leesplezier. Jan J. Jong, voorzitter.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

't Is mooi weest - 't Veld, Zijdewind | 2001 | | pagina 3