C&A is niet zo verdelig Colofon fr V J We hadde er al zin an. Nag een paar dage en den is't zover. Den begint de grote uittocht of volksverhuizing. Weer woi den ök an meedoen, hil nei 't land van sunterklaas. Impesant staat 't hille huis op z'n kop, overal stapeltjes klere, sokke, handoeke en zuks, 't loikt wel een poepezakke winkel. Tien uur en moeder de vrouw ploft met diepe zucht in heur stoel en zait: „Zoo nou eerst bakkie leut, den gaan ik morge wel vedder want nou ben ik louf." „Ik docht dat je klaar was," zei ik. „Hoe kom je deer bai, jij denk dat 't zomaar gaat zeker, inpakke en wegweze, maar zo is 't niet me joon. Nei hier en deer moet nag een knoop anzet worre en een gor in een broek en den ök nag een handwassie voor 't are goed. Je klesse as een kip zonder kop. En Daan dat joöntje, moet nag een zwumbroek hewwe en ök een paar kieltjes voor de zeumer, ik kom toid te kort dat ken ik zo nooit beskiemanne want 't is morge al zaterdag en den moet ik ök nag boskippe doen vezelf voor de zundag. As jij nou morge effies met Daan nei C&A in Alkmaar gaan, den hew ik effe meer armslag." „Dat is toch vrouwe werk," zei ik, „en den is Skage veul dichterboi en deer hewwe ze ök klere en zwumbroeke te koop docht ik zo." „C&A is veul verdeliger en die zit niet in Skage, en in de winkel is wel een moidje die je wel effies helpt. En nou je 't over vrouwe werk heb, teugewoordig zien je overal manne achter de kinder- wage lope, en nou jij weer." Dat zaterdagsöches samen met moin zeun Daan nei de Keisstad. Leit 't deer nou merakels druk weze en zowat gien plaasie voor de auto te vinden, alles vol en oindelijk ging er ientje weg bai zón parkeer- paal. Maar 't was bar mooi weer, de zon skeen en er was ök markt en hier en deer een streitmuzikant en ök nag een draaiorgel. Was die vent van dat orgel zeker te beroerd om zelf te draaie want hai had een bromfietsmetortje op dat ding dat zowat nag meer herrie maakte. Maar Daan die joon glunderde en kwam oge te kort. De boskippe deer ware we gauw mee klaar, want we werde holpe deur een woifie dat zelf ök kloine joös had. Dut was in toid van een poep en zucht bekokstoofd. In dezelfde streit werd een nuwe skoenewinkel opent. Deer was 't een drukte van belang, allegaar vlagge en een bult muziek. Dat Daan wou deer ök effe nei toe vezelf. Alle kleine joös mochte een belon opleite en deer konne ze den nag hille mooi proize mee winne. De vaders of moeders moste de name en adresse op de kaartjes skroive en an de belon vastbinde. Ik zeg teuge Daan: „Geef moin dat kaartje maar, want zonder dat brieffie komt hai veul hoger en verder. As we de are week in Spanje benne doen ik die deer op de post en heb jij prois." Nou keek hai moin eer een beetje leukig an, maar hai docht ök vader zei 't wel beter wete. Dat hewe die joös op die leeftoid nag. Dat woi weer op huis an, maar ik docht nag wel boi moi oige dat is wel een beetje te gortig wat ik dein heb. Maar dat was al gauw over toen we boi de auto beland ware, want deer zat een bon van voifendertig guide achter de ruitewisser, we ware tien minuten te laat. Maar nou komt 't. Toen we terug kwamme uit Spanje was 't eerste werk nei de brievebus want Daan droomde al die toid van een mooie vrachtauto as eerste prois van die balonnewedstroid. En ja hoor, deer was een brief van de skoenewinkel uit Alkmaar. In de brief vroege ze hoe of het dat nou kon: ien hil in Spanje en de are allegaar tussen Assen en Kopenhage. Toen ik dat met een rooie kop stond te leze, riep Daan hoera ik hew wonne want ik zien 't an pa z'n hoofd. Dus benne we maar effies nei Pé van der Fluit gaan om een prois te kope voor Daan. Dat C&A is dus niet zo verdelig! Cf ,26' Stichting tot behoud van histo risch erfgoed 't Veld - Zijdewind - Moerbeek Correspondentie: Beatrixlaan 3 1735 HH 't Veld Bestuur: voorzitter J.J. Jong secretaris HA. Klijn penningmeester Ch. van den Hoek leden B. Bakker-Groen FM. van der Eng S.M. Hanraads L.G Ligthart-v.d. Fluit C. Meijering J. Wijn Ons periodiek verschijnt twee keer per jaar. De contributie bedraagt f 25,- per jaar. Rabobank Schagen e.o. rekeningnummer 30.56.29.565 onder vermelding van adres. Vormgeving: C. Meijering Productie: in eigen beheer, Voor het overnemen van artike len is schriftetijk toestemming van de stichting nodig. Bronnen: Wit, A, Historie van de Niedorpen en Winkel, Wieringerwaard, 1982 Peerdeman, e.a., Stamboom Gert Weel, Leiden, 1994 Regionaal Archief, Alkmaar Noordhollands Dagblad, 1968, 1969, 1973 Schager Courant, 1965 Wijk, G. van, Iets verteld over Zijdewind en 't Veld, Utrecht 1979 Dekker, e.a., Ach lieve tijd, Zwolle, 1998 Zoonen, A. van, Stap op en laat je wegen Havermans-Dikstaal, M., Aangekleed gaat uit Bakker. JE, e.a.. Als een windvlaag over velden, Schoorl, 1999 Stichting Zwembad 't Petje te Zijdewind, archief Waarland van Toen, juli 1999 ISSN 1569-1837

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

't Is mooi weest - 't Veld, Zijdewind | 2001 | | pagina 26