Het oppassen was een van de problemen waar het bestuur mee te maken had. Willem de Wever is jaren lang badmeester geweest. Hij heeft zelfs een seizoen de dames Trien Droog-Post en Bets Droog-Schilder één ochtend in de week zwemles gegeven omdat zij gingen varen. In de zomer van 1961 nam mevrouw Idema-Zutt het toezicht op zich. De zwemtijden moesten worden veranderd, want de badmeester kreeg haast geen tijd om te eten. Daarna werd in 1962 de heer A. Groen als badmeester aangesteld. Hij wilde wel oppassen, maar moest 's morgens wel een schuit modder halen anders kwam hij niet tot een weekgeld. Ook kreeg hij 10% van de opbrengst van de zwemkaarten die hij zelf in het voorseizoen verkocht. Afgesproken werd dat de man per uur, dat hij ook daadwerkelijk toezicht hield, zou worden uitbetaald. Die zomer hoefde vanwege het slechte weer weinig aan toezicht worden uitbetaald... Vanaf 1966 is Liek Droog badjuf en houdt het bestuur toezicht op de zondagen. Liek wordt in 1972 opgevolgd door haar zus Margret. Van 1974 t/m 1977 past mevrouw Struik op, daarna in 1978 de dames Koopman-Droog, Kluft en Pieterse. De drie dames worden opgenomen in het bestuur omdat alleen toezichthoudende bestuursleden verzekerd zijn. Vanaf 1980 wordt het toezicht gedaan door vrijwilligers die hiervoor een geringe vergoeding ontvangen en is het oppasprobleem van de baan. Zand In de 65 jaar dat t Petje bestaat is er zo 'n 600 m3 zand op het zwembad gestort. Eens was een kar zo volgeladen dat een politieagent die dat zag de bestuurder sommeerde achter hem aan te rijden naar de weegbrug in Schagen. Met een rotgang werd onderweg door degene die op de kar zat het zand van de wagen geschept, zodat ze toen ze bij de weegbrug aankwa men niet ver van het toegestane gewicht af zaten. In een krantenberichtje in de Schager Courant van 1981 wordt het zwemwater van 't Petje onterecht behoorlijk afgekraakt. Dit heeft te maken met het feit dat in de nabije toekomst de normen voor zwembaden door de EEG in Brussel worden opgesteld. Voorzitter en secretaris zijn uitgenodigd op het gemeentehuis en krijgen daar te horen dat het zwemwater moet worden gekeurd en de kosten (f 1250,- per jaar) door de stichting zelf moeten worden gedragen. Na heen en weer gepraat stemt men toe dat de gemeente deze kosten op zich neemt. Een mooi gegeven hierbij is dat in al de jaren dat het zwemwater wordt gecontroleerd het nog niet één keer is afgekeurd. f' .23; Jan Kramer met een van de vele trekkers die in 1959 een „bult zand naar 't Petje reden. Op de kar zitten zijn kinderen Aiies en Martien. n i*

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

't Is mooi weest - 't Veld, Zijdewind | 2001 | | pagina 23