a v> Uit het voorafgaande blijkt wel, dat het hier gaat om wat we vandaag de dag bedelbrieven noemen. Echter, de gewoonte was dat deze bij de kassiesman ge kochte, voorgedrukte brieven onder leiding van de meester of schooljuf door de kinderen zelf in het net werden geschreven aan hun geliefde ouders, grootou ders, familie en andere beter bedeelde kennissen voor het verkrijgen van een kermiscentje. Wij mochten er vroeger niet om vragen, maar misschien was het ons met een gedichtje of versje wel gelukt! Misschien dat de huidige jeugd wat E-mailtjes naar elkaar verstuurt, waar ze dit weekend nu weer eens te kermis zullen gaan, maar gedichten of wensen op dit formaat vinden we alleen nog maar terug in onze archieven en daarom moeten we er zuinig op zijn.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

't Is mooi weest - 't Veld, Zijdewind | 2001 | | pagina 15