De historie van het boerenleven In de eerste helft van de twintigste eeuw bestonden onze dorpjes uit mensen die, op een enkeling na, allemaal zelfstandig waren. Dat waren o.a. heel veel boeren en tuinders. Verder waren er kruideniers, bakkers, slagers, timmerlieden, schilders, manufacturiers, enz. Je kon bijna geen huis voorbij lopen of de bewoners waren zelfstandig. De boeren en tuinders konden op een paar hectare land al een boterham verdienen. Zo rond de jaren vijftig zestig lukte dit niet meer. Het moest allemaal groter en schaal vergroting werd ingezet. Veel kleine bedrijfjes konden investeringen hiervoor niet opbrengen. Vooral tijdens de verkaveling, zo'n dertig jaar geleden, werden veel kleine bedrijfjes opgedeeld. Er zijn in onze dorpen nog maar enkele boeren overgebleven. De historie van het boerenleven willen we nu op papier gaan zetten. Het bedrijf ging over op zoon Cor. Tot 1976 is het een bedrijf geweest. Toen de nieuwbouw in 't Veld kwam (eind zestiger jaren) werd er een weg (de Dreef) dwars door het boerenerf aangelegd. De prachtige fruitbomen en knotwilgen langs het slootje moesten plaatsmaken voor woningen. De boerderij werd verbouwd. De kleine ramen werden vervangen door grote en er kwamen dakkapellen. Samen met zijn vrouw Annie Burgmeijer hebben zij tot 1976 hier een bedrijf gehad. Later werd het een woonhuis. 1997 De boerderij is bewoond door dochter Marion met Harm de Jong. Het achterste gedeelte van de boerderij is nu een schoonheidssalon. Dit is de boerderij aan Zwarteweg 13, vroeger 't Veld 268. In 1916 is deze boerderij weer helemaal nieuw gebouwd nadat hij ruim een jaar eerder was afgebrand. Michiel Wilhelmus Smit (1892-1943) liet hem bouwen door aannemer André Boekei uit 't Veld. Michiel Smit begon te boeren op 10 hectare land met 10-12 koeien, 5 schapen en een paard. Doordat hij vrij jong kwam te overlijden heeft zijn vrouw Clementina Smit-Kager (1896-1980) het bedrijf met boerenknechten voortgezet. Eén daarvan was Jan Plijter uit 't Veld. Hij heeft daar van zijn 22e tot zijn 42e jaar gewerkt. Ook Henk Moras was er werkzaam. Michiel Wilhelmus Smit liet in 1916 deze stolp bouwen

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

't Is mooi weest - 't Veld, Zijdewind | 2001 | | pagina 10