Als herinnering aan dit alles en als start van de nieuwe historische vereniging werden bij deze lindeboom de volgende zaken ingegraven: - de notulen van de vele vergaderingen die de Club 2000 heeft gehouden ter voorbereiding op het millenniumfeest; - krantenverslagen van de diverse activiteiten; - een exemplaar van het boek „Als een windvlaag over velden". In de kist bevindt zich een exemplaar van de tweede (verbeterde) druk; - een CD van het toen ook verschenen volkslied voor 't Veld en Zijdewind; - een boekje van de viering in de sporthal; - als extra werd er ook een exemplaar bijgevoegd van het wekelijks verschijnende dorpsblad De Heraut dat in 2000 f 22,50 per jaar kostte. Dit is het nummer van zaterdag 8 april 1999; - tevens werd ook een exemplaar van de Schager Courant van diezelfde datum toegevoegd; - als curiositeit van deze pas begonnen eeuw werden ook enkele gangbare munten meegegeven, te weten: een cent (alleen nog in het bankverkeer gebruikt), een stuiver, een dubbeltje, een kwartje, een gulden, een rijksdaalder en een vijfguldenstuk. Dit alles werd ingegraven om te bewaren tot de volgende eeuw. Deze kist mag niet eerder worden geopend dan op de 100e dag vóór het jaar 2100, te weten 23 september 2099. Met het planten van deze boom en het ingraven van deze artikelen houdt Club 2ÖÖÖ op te bestaan en gaat de histori sche vereniging van start. In het eerste bestuur van deze vereniging hebben plaatsgenomen (in alfabetische volgorde): Betsie Bakker-Groen Frans M. van der Eng Sim M. Hanraads Chris A. van den Hoek Jan J. Jong (de eerste voorzitter) HenkA. Klijn Jaap N. Kramer Lies G. Ligthart-van der Fluit Cor Meijering Geschreven te 't Veld op de 99" dag van het nieuwe millennium, zaterdag 8 april 2000. Er was over belangstelling niet klagen. Op de voorgrond tussen de mensen staat de millenniumboom. Chris van den Hoek legt de laatste hand aan het soldeerwerk van de loden kist.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

't Is mooi weest | 2000 | | pagina 9