Verklaring bij het planten van de millenniumboom op zondag 9 april 2000 Op de honderdste dag in het jaar 2000, in het 20e regeringsjaar van Koningin Beatrix, toen kroonprins Willem-Alexander bevriend was met Maxima Zorreguieta uit Argentinië, en Wim Kok minister-president van het tweede paarse kabinet van PVDA, WD en D66, toen Leny Jansen-van der Gevel burgemeester was van de gemeente Niedorp, dat 11.335 inwoners telde, waarvan er 2097 in 't Veld woonden en 407 in Zijdewind, toen Eugène van Steenvoorden en Annet Hageman doktoren waren in de regio en pastoraal werker Theo Vertelman zeventien jaar pastor was van de Martinusparochie in 't Veld, toen de dames van VZV-handbal streden om behoud van het eredivisieschap en de heren voetballers van VZV net aan behouden bleven voor de 4S klasse van de KNVB, in de maanden voordat het Europees kampioenschap voetbal zou gaan plaats vinden in Nederland en België, in de dagen dat de tuinders 20 cent kregen voor de witte kool, toen een heel brood bij bakker Beemsterboer f 2,93 kostte, één ons achterham bij slager Broersen f 3,20 en een kilo suiker bij de Troefmarkt van Thijs Hoebe f 2,08, in de dagen dat één patat met f 2,75 kostte bij snackbar 't Veld, een glas rode wijn bij café De Vriendschap f 4,- en een pilsje bij Landmans Welvaren f2,50; in die dagen dat een paar gele klompen bij fouragehandel Piet Droog in Zijde wind f 24,- kostte drie lege video-banden bij kadocentrum Van der Fluit f 19,95, een gezinsseizoenkaart op zwembad 't Petje f 30,- en een liter euro-loodvrije benzine f 2,45 bij de pomp van Wout Slijkerman, in de tijd dat Nederland en Europa zich voorbereidden op de invoering van de Euro in 2002, die f 2,20 waard zal zijn, in die dagen werd op zondag 9 april 2000 een lindeboom geplant als een herinnering aan het millenniumfeest dat in 't Veld, Zijdewind en de Moerbeek gehouden is en als start van de nieuw opgerichte historische vereniging 't Veld-Zijdewind-Moerbeek. Het millenniumfeest bestond uit drie bijzondere activiteiten die rond de eeuwwisseling hebben plaatsgevonden: 1er is door acht dorpsgenoten een boek geschreven over 't Veld, Zijdewind en de Moerbeek in de 20e eeuw met als titel: „Als een windvlaag over velden". De eerste druk van dit boek bestond uit 1200 exemplaren en was na drie dagen al uitverkocht, zodat er een tweede druk van 650 exemplaren moest worden gemaakt; 2. van 26 december 1999 t/m 2 januari 2000 werd een tentoonstelling gehouden in Dorpshuis De Harmonie, waar bijna alle groepen, instanties, middenstanders en verenigingen aan deelnamen en waarbij veel waardering uitging naar het kamertje uit de jaren 1930 van Betsie Bakker-Groen en de maquettes van Frans van der Eng die lieten zien hoe 't Veld en Zijdewind er rond 1940 uitgezien moeten hebben. Deze tentoonstelling is door vele, zeer vele mensen bezocht; 3. op 31 december 1999 vanaf 19.00 uur was er een geweldig millenniumfeest in Sporthal 't Zijveld. Het feest begon met een kerkelijke viering waaraan fanfare Samen Voorwaarts en de drie parochiële koren van de Martinusparochie deelnamen: het gemengd koor St Caecilia, het ritmisch koor Interamvo en het kinderkoor de Veldrakkertjes. Hierbij waren 800 mensen aanwezig. Na deze viering werd het feest voortgezet met een kleiner aantal aanwezigen, maar in de loop van de avond en nacht waren er op een gegeven moment zo'n 1000 feestvierders aanwezig. Het feest duurde tot 5.30 uur op 1 januari 2000 en er waren louter enthousiaste en goede reacties te horen. Pastor Theo Vertelman leest de verklaring voor.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

't Is mooi weest | 2000 | | pagina 8