fejSs ïJjsuI; priester de mis kon doen. Verder een kleine sacristie, waar de priester zich kon omkleden. Ook had de kapel een biechtstoel waar de zusters konden biechten. Wat voor zonden die zusters nou deden, is moeilijk te raden. Geen enkel mens is volmaakt, dus een non ook niet. In de kapel bevond zich ook een mooie glazen plaat aan het plafond, welke de H. Geest voorstelde. Dit kunstwerk is na de sluiting van het klooster gemon teerd achter in de Martinuskerk te 't Veld. Het klooster was omgeven door een grote fraaie tuin met wandelpa den en een aangelegde vijver. Hoe goed de huisvesting nu was, het klooster was geen lang leven bescho ren. Veel zusters vertrokken of werden oud en er kwamen geen nieuwe voor terug. Drie zusters bleven erover en die namen hun intrek in een woning aan de Beatrixlaan in 't Veld. Na acht jaar daar gewoond te hebben, kocht de congregatie uit Bergen het huis van Jan de Jong aan de Dreef en gingen de zusters verhuizen. Het klooster werd provinciaal opleidingsinstituut voor kraamverzorgsters gedurende een tiental jaren. Daarna wilde een onderneming uit Schagen er een jongerenhotel van maken, maar het voormalige klooster kreeg die bestemming niet. Het werd gesloopt en op het terrein van het voormalige klooster werden een twintigtal woningen gebouwd. Van de drie zusters aan de Dreef zijn er inmiddels twee overleden. Nu woont zuster Maria Agnes nog alleen aan de Dreef. Zij is inmiddels 88 jaar en nog goed bij de pinken. Het is de laatste herinnering van een kloostertijdperk in 't Veld. Over een aantal jaren weten onze nakomelingen niets meer van het bestaan van het zusterklooster af. Of er nu helemaal geen roepingen meer zijn? God weet het, wij niet. Maar wat is nou eigenlijk een roeping? Huismoeder is dat toch ook, en dokter of verpleegster? Wat te denken van een pastoraal werker? Wat denk je daarvan? Bij een pastoraal werker wordt er zelfs aan twee oren geroepen. Links de Heer en rechts je vrouw. Dat is een dubbele roeping en dat gaat toch erg goed!!! Achterzijde van tweede klooster met achtertuin. Voorzijde van tweede zusterklooster aan de Pastoor v.d. Burglaan. Woning van zuster Maria Agnes aan de Dreef.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

't Is mooi weest | 2000 | | pagina 7