<3 Voorwoord Geachte leden, Reeds in de eerste vergadering met de auteurs van het millenniumboekje ,Als een windvlaag over velden" werd de suggestie geopperd het hier niet bij te laten. We gaan nog even terug naar de gebeurtenis van 9 april 2000. Als afsluiting van de millennium festiviteiten werd nadat voor de Martinuskerk een lindeboom was geplant een loden kistje in een betonnen bak geplaatst. Dit was tevens de start van de nieuwe stichting tot behoud van historisch erfgoed 't Veld - Zijdewind - Moerbeek. Dat daadwerkelijk deze nieuwe stichting van de grond is gekomen, mag worden gezien als een verrijking van ons dorpsleven waar iedereen plezier aan kan beleven. Waarom nu die belangstelling voorde historie van onze dorpen? Het heeft ongetwijfeld te maken met onze jachtige maatschappij, leder mens heeft zo nu en dan behoefte aan wat reflectie. Niet altijd maar,doo.ijage£maürxmJijdiQtlijsj^n&.af\iragen: hoe staat het nou met mezelf, mijn gezin en werk? Beleef ik er plezier aan of telt slechts de race naar poen en aanzien? Wat is belangrijk? Zie ik nog de mooie dingen om me heen: een oud gebouw, een fraai verbouwde boerderij, een huis in jaren dertig stijl? Hecht ik wel waarde aan mooie dingen als oude boeken, schilderijen, enz? Trendy is tegenwoordig: het op zoek gaan naar je roots. In de archiefruimten tref je veel mensen die naarstig op zoek zijn naar een familielid dat in de stamboom nog ontbreekt. En het moet gezegd worden: er verschijnen fraaie boeken met familiegeschiedenissen. Een mooi voorbeeld hiervan kreeg ik kort geleden in handen van de familie Ligthart; een naslagwerk dat er mag zijn. Onze stichting stelt zich ten doel het verleden van onze omgeving in kaart te brengen en daar publicaties van te doen. In onze dorpen staan geen panden die ouder zijn dan drie eeuwen. Echter waar mogelijk zal al wat van historische waarde is onze bescherming genieten. Een wens is de maquette van Frans van der Eng en het authentieke boerderij-interieur van Betsie Bakker-Groen permanent te huisvesten. Met financiële steun maar ook met kennis of spullen kunt u daarbij helpen. Voor u ligt de eerste uitgave van Stichting tot behoud van historisch erfgoed van 't Veld - Zijdewind - Moerbeek. Een bescheiden, kwalitatief goede start waaraan alle bestuursleden een bijdrage hebben geleverd. Ondanks diverse suggesties uit het bestuur willen wij op de leden een beroep doen een passende naam voor ons blad te bedenken. Degene die de mooiste naam verzint, wordt beloond met een boekenbon. Ik wens de nieuwe stichting een historisch lang leven toe. Jan J. Jong voorzitter

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

't Is mooi weest | 2000 | | pagina 3