Nuwejaar Colofon m natuurlijk behouden blijven! Kort na zijn 25-jarig jubileum als pastoor in 't Veld over leed pastoor De Graaf op 7 maart 1916. Elf dagen na dit overlijden werd Alphons Joës Henricus Verberne be noemd. Ook deze pastoor kreeg te maken met de voorbe reiding van een nieuwe parochie. In 1918 benoemde het bisdom kapelaan Vollering om in Waarland een zelfstan dige parochie te stichten. Twee jaar na zijn benoeming werd Waarland een zelfstandige parochie: Sint Wulfram. De parochie van 't Veld werd weer een stukje kleiner en het armbestuur van 't Veld weer een stukje armer. Het nieuwe armbestuur van Waarland kreeg f 3.000,- van 't Veld. Ondanks het feit dat er al jaren in Nieuwe Niedorp een klooster stond en al jaren veel betekendé voor de zielzorg in die omgeving, werd Nieuwe Niedorp pas in 1944 zelf standig en bouwde men een rectoraatskerk onder de naam „Onbevlekte Ontvangenis". Aan het rectoraat werd door het bisdom een eigen gebied van zielzorg toever trouwd. De parochie van 't Veld en ook van De Noord moesten enige gedeelten afstaan. Het is opmerkelijk dat na de verdeling van parochianen over de hierboven be schreven kerken er op dit moment drie van de vier paro chies heel goed samenwerken. Misschien is het wel zo dat over enige jaren de oude situatie weer bestaat. Neem nou maar de nuwejaarswense, zo over en weer. Toen ik kloin was, kwam en ging de femilie zo over en weer boi mekaar te nuwejaar wense en dat dede ze ök boi de buren. Den zoide ze teuge mekaar: „Zalig nuwjaar" en als ze: „Veul hoil en zege" zoide, den was 't een prottestant en die: „De beste wense" zoide was een neutrale. Middestanders stuurde een kaartje nei de pastoor en de burgemeister en ök nag ientje nei 't skoölhoufd en den most ien van hullie kloine joös die wegbrenge. Dat skéelde een poszegel en ze hadde den dat kaartje ök nag de zelfde dag in huis. Maar teugenwoordig is 't as je 't moin vraag welderes te gortig. Gemeentehuize en groöte bedroive geve hillegaar resepties en den soms ök nag een paar weke deernei. Dat is omdat den de ien of are gróte joön of burgemeister op vekansie is, denk ik, te glisse in de sneeuw. Benne de meiste mense nou an 't ansichtkaarte ophange in de kamer, an touwtjes en an 't skot, ze gaan gewoon om 't meist. En de ien wil voor de aar niet onderdoen, eerst was 't een gewoon kaartje, maar nou hillegaar in een envelop en ök nag hil groot en kerst en nuwejaar boi mekaar. Nou benne d'r ök die zelf kaarte make van pepiervouwwerk en theezakkies. Sommege benne ze an 't skroive met kunstletters en weer are mense doen niks, maar spare ze op, die zelfmaakkaarte. Zo benne d'r drie partaie zoet, de ien met make, de aar met spare en de post met rondbrenge. Maar de grootste klucht, vind ik as 't seivens donker is. Den zie je ze op petoffels bai de bure een kaart in de bus gooie en den koike ze eers nag hil skuw links en rechts of gien mens 't ziet, net of ze an 't stele benne. Maar gewoon een eiventje buurte boi mekaar zo as 't vroeger ging, dat is 'r niet meer boi. Want deer heb gien mens meer toid voor en de meiste kenne de bure amper. Nei den was 't vroeger aars en veul gezelliger as nou. Maar ik wens jullie evengoed een gezond en gelukkig nuwjaar. iaafëi "A "a-"a aa.a-:-;;'99 -. g yg|jgjgtaf a-a As je dat den zo neigaan, as je den effies in je oige zit te moimere, is 'r een barre zoöt veranderd. Want ze kenne nou wel zegge vroeger is weest en dat is of, maar vergete doen je een zoöt dinge vezelf nooit. Zullen in de toekomst de parochies van Nieuwe Niedorp, Waariand en De Noord wegens gebrek aan priesters worden opgeheven en weer samenkomen onder leiding van pastor Vertelman in de oudste kerk, de Martinuskerk? Stichting tot behoud van histo risch erfgoed 't Veld - Zijdewind - Moerbeek 'i! Correspon dentie: Beatrixiaan 3 1735 HUI Veld Bestuur: voorzitter secretaris H A. Klijn penningmeester Ch. van den Hoek Bi 'Sakkdr^Gröen FM. van der Eng S.M. Hanraads L.G Liglhart-vd. Fluit C. Meijering Ons periodiek verschijnt twee keer per jaar. De contributie bedraagt f 25,- per jaar. Rabobank Schagen e.o. rekeningnummer 30.55.29.565 onder vermelding van adres. Vormgeving: C. Meijering Productie: in eigen beheer. Voorliet overnemen van artike len is schriftelijk toestemming van de stichting nodig. Bronnen: Frans Diaderik, Archeo-logica Aat Wit - Historie van de Niedorpen, Wieringerwaard 1982 Frans van der Eng - archief Regionaal Archief Alkmaar G van Wijk - Iets verteld over 't Veld en Zijdewind, Utrecht 1979 Stichting Zwembad t Petje Zijdewind, archief fis Maria Hoeve te Zijdewind in wintaiiooi

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

't Is mooi weest | 2000 | | pagina 22