Een groeiende Martinus- parochie verdeeld ■tfj Aantal woningen gemeente Nieuwe Niedorp 't Veld De Kampen Oude Niedorp Oude Niedorp Zijdewind Totaal Rond 1800, nog maar 200jaar geleden, waren de dorpen 't Veld, Zijdewind en De Moerbeek nog zeer klein. De huizen stonden ook zeer verspreid in de omgeving. In 't Veld en De Kampen, behorende bij de gemeente Nieuwe Niedorp. stonden in 1800 maar 20 huizen. In het andere gedeelte van 't Veld, dat tot de gemeente Oude Niedorp behoorde, stonden in die tijd 25 huizen. De grens tussen de twee gemeentes liep over de sloot tus sen Arie Groot, Rijdersstraat 89 en Piet Jong, Rijdersstraat 87 (nu slagerij Broersen)In Zijdewind stonden er al 50 woningen. Het volgende overzicht geeft een goed beeld van de groei van de dorpen. Men denkt dat er rond 1800 ongeveer 300 parochianen bij de kerk in 't Veld behoorden. Zij kwamen uit Nieuwe Niedorp, Oude Niedorp, Winkel, Harenkarspel en uit Heerhugowaard. Vele uren waren sommigen onderweg om een bezoek aan de kerk te brengen. In de negentiende eeuw werden er weinig huizen bij gebouwd. In 1864 stonden in 't Veld, gemeente Oude Niedorp, ongeveer 30 huizen. Vijf meer in zestig jaar. Toch groeide de Martinusparochie zodanig, dat er in 1852 werd begonnen met de bouw van onze huidige kerk. U kunt hierover meer lezen in het boekje: "Als een windvlaag over velden". De 26e pastoor van de Martinusparochie was Maria Henricus Petrus Joannes de Graaf. Eerder had hij al als kapelaan in Amsterdam gewerkt. Na zijn werk in deze drukke stad werd hij in 1887 pastoor in Hansweert, een klein dorpje in Zeeland, gelegen tussen Goes en Kruinigen. In 1891 werd hij in 't Veld benoemd. Het was in die jaren een grote en drukke parochie geworden. Pastoor De Graaf en het kerkbestuur kregen daarom in 1905 van het bisdom de opdracht om een stuk land aan de Ooievaarsweg te Nieuwe Niedorp te kopen. Men wilde daar een kapel of een bijkerk met een priester woning bouwen. Spoedig na de aankoop werd echter met de bouw van een Fransciscaner klooster begonnen. Een stukje zielzorg werd door de Franciscanen overge nomen. Omdat er steeds meer parochianen uit Heerhugowaard naar 't Veld kwamen, werd in 1909 kapelaan Chris Hei wig in 't Veld benoemd om een nieuwe parochie in De Noord voor te bereiden. Al heel snel na zijn benoeming in januari 1910 werd er begonnen met de bouw van de Heilige Hartkerk. De meeste bouwmaterialen werden per schuit aangevoerd. Bij het Verlaat waar een schutsluis (dat is een verlaat) lag, werd het materiaal door vele vrijwilligers op wagens geladen en naar De Noord gere den. Al op 22 november 1910 werd pastoor Heiwig fees telijk ingehaald. Een grote groep ruiters en veel mensen op versierde fietsen begeleidden hem van 't Veld naar De Noord. De parochie van 't Veld werd weer een stukje kleiner: ongeveer 130 mensen gingen voortaan naar De Noord te kerk. Het kerkbestuur en het armbestuur van 't Veld gaven geld aan de nieuwe kerk, toegewijd aan het H. Hart van Jezus. Bij de verdeling van de parochianen werd niet zo zeer gekeken naar logische grenzen of naar de afstand tot de kerken, maar wel naar het vermo gen van de parochianen. Rijke parochianen moesten

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

't Is mooi weest | 2000 | | pagina 21