't Petje al 65 jaar natuurzwembad in Zijdewind We schrijven 10 augustus 1935 als op initiatief van Willem de Wever een bijeenkomst wordt gehouden ten locale van Gert Ligthart met de bedoeling een zwemvereniging op te richten. Een voorlopig bestuur werd snel samengesteld: Piet Wit - voorzitter, rentenier. Hij woonde toentertijd in de woning aan de Havenstraat nr 40; Hendrik Tamis - secretaris, woonde aan De Weel. J. Rohof- penningmeester, spoorwegarbeider. Hij woonde in het seinwachterhuis dat heeft gestaan bij de overweg bij de Oostkade. Cor Jong Jnz - lid. Van hem werd gezegd dat zijn bijnaam 'Cor Oorlog' was, omdat hij zich zo met de politiek bezighield. Thijs Hoebe - lid. Hij had een smederij in 't Veld, tegenwoordig is dit een bloemenzaak. De zwemactiviteiten stonden gepland op het gebied waar ook ijsclub 'Eendracht maakt macht' zijn winterse activiteiten hield. Er werd een begroting opgesteld van f 325,- voor onder meer: baggerwerk, zand, 8 zwem- hokjes, een springplank en een vlot. De toenmalige ijsbaan lag buitendijks en besloeg niet alleen het gebied van wat nu 't Petje is. Waar nu het ondiepe bad en de speelweide liggen liep het water door tot wat nu het erf van Pim van der Fluit is. Er werd naast schoonrijden ook kortebaanwedstrijden gehou den. Zelfs een koek-en-zopiekraam was er te vinden. Het voorlopige bestuur werd aangevuld met twee leden uit het bestuur van de ijsclub: Willem Kolkman van de smederij uit Zijdewind en Piet Klaver, slager in Zijde wind en later ook eigenaar van 't Petje en het perceel grond waar de bakkerij van Jac Ruiter, voor deze afbrandde, heeft gestaan. Op een deel van de grond staat nu het huis van de familie Wever 'Rondom Wind'. Om aan de benodigde gelden te komen, werd besloten renteloze aandelen in blokken van f 5,- en f 25,- uit te geven. In de zomer van 1936 werd het eerste zand op het zwembad gelost door schipper Tamis om de bodem te verstevigen. In december werden ook de eerste seizoenstarieven vastgesteld. Kinderen tot 12 jaar van aandeelhouders mogen voor niets zwemmen, een gezinskaart kost één gulden, personen van 13-15 jaar betalen vijftig cent en vanaf 16 jaar kost een abonne ment vijfenzeventig cent. Badhokjes werden in 1937 geplaatst door aannemer Evert van Leeuwen. Bij gebrek aan contant geld wordt de man later in gezinskaarten uitbetaald. Eind 1938 worden de ijsclub en de zwemvereniging samengevoegd. .161 't Petje begin jaren zestig. Het gebied rechts van het zwembad was vroeger ook water.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

't Is mooi weest | 2000 | | pagina 18