oktober 1954 bericht de provincie dat die f 4261,20 geen bezwaar is. De aannemer levert het pand in september 1955 op en heeft alleen pech bij een tegel vloer die overnieuw gelegd moest worden omdat daar door mensen overheen was gelopen. Op maandag 19 september 1955 is het feest in de gemeente Oude Niedorp. De Commissaris der Koningin zelf, de heer Prinsen, komt met echtgenote het nieuwe raadhuis openen. Uit de speech van burgemeester Kalb bij gelegenheid van de opening het volgende citaat "Dames en heren. Ik zou wel schromelijk in mijn taak tekort schieten, als ik op dit moment niet de volle aandacht zou vragen voor hen die dit pas geopende raadhuis gestalte hebben gegeven. Het is gebouwd naar ontwerp en onder leiding van de architect C.D. van Reijendam te Alkmaar. Mijnheer van Reijendam. Het was geen eenvoudige opdracht die U ontving. U moest een raadhuis bouwen in een landelijke gemeente, niet eens in een dorpskom, maar ergens in het vlakke land, langs een provinciale weg, naast een woning (zijn burgemeesterswoning, red.), die in het landschap detoneert. Het mocht niet al te groot zijn maar toch voldoende representatief als zetel van het gemeentebestuur en tevens als kantoor zo doelmatig mogelijk ingericht. Bij dat alles mocht de bouwsom slechts vrij bescheiden zijn. Het is mijn eerlijke overtuiging - en ik meen dat zeer velen, zo niet allen het met mij eens zijn - dat U op voortreffelijke wijze in Uw opdracht bent geslaagd. U hebt U niet gewaagd aan moderne experimenten. U hebt dit gebouw qua uiterlijk en inrichting ontworpen in een frisse eigentijdse stijl en U bent er zelfs in geslaagd in dit betrekkelijk kleine geheel een duidelijk accent van onderscheid te leggen tussen het werkgedeelte en het representatieve gedeelte!." Verder krijgen dan de aannemer de heer Faus uit Nieuwe Niedorp en J. Kamp uit 't Veld (meubilering en stoffering), Erkamp uit Alkmaar voor de cv en POA uit Alkmaar voor de kantoorinrichting en J.Takken uit Nieuwe Niedorp voor de tuinaanleg de nodige compli menten. De heer Kalb bedankt ook het personeel nog voor het overbrengen van het archief en secretarie van Oude Niedorp naar 't Veld. Het feest van de opening werd ook nog door kinderen van de Mariaschool opgeluisterd. Zij stonden met ballonnen bij het nieuwe raadhuis. Zo kreeg uiteindelijk de gemeente Oude Niedorp zijn nieuwe raadhuis. Later bevolkt door burgemeester Anker, secretaris Broxterman en ambte naar Tiny Berkhout. Er zijn ook veel persoonlijke herin neringen. Vijf zussen sloten er hun burgerlijk huwelijk. Twee keer meldde ik mij bij de secretarie om de ge boorte van een kind aan te geven en eenmaal zat ik als correspondent van het Noordhollands Dagblad achter de perstafel om een verslag van de gemeenteraads vergadering van Oude Niedorp te maken. En zo zal iedereen dierbare herinneringen koesteren aan dit voormalige raadhuis van de gemeente Oude Niedorp. De architectentekening verschilt maar op een onderdeel met het huidige pand. Op de schoorsteen tekende de architect een schip. Al vanaf 1955 prijkt er een meeuw op. Het pand wordt gekoesterd door de huidige bewo ners. Zij vinden het een prachtstek. Binnenkort wordt gestart met wat renovatiewerk. De onder architectuur aangelegde tuin ligt er zeer verzorgd bij. Op een derge lijke unieke stek mogen wonen, is een voorrecht. Theo en Els is dat van harte gegund. ■chip dat meeuw werd. Briefkaart uit de jaren zestig.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

't Is mooi weest | 2000 | | pagina 17