Het raadhuis van Oude Niedorp 1955-1975 Q In de lange reeks van gebouwen die uit het dorpsbeeld verdwenen nadat hun functie verloren was gegaan (dan noem ik het Antoniusgesticht, de jongensschool St. Martinus, het patronaatsgebouw, het houten barakkengebouw achter het kerkhof, het zusterklooster aan de Pastoor v.d. Burglaan en de landbouwhuishoudschool) treffen we een uitzondering aan. Het is het oude gemeentehuis van de gemeente Oude Niedorp, gelegen aan de Rijdersstraat te 't Veld. De functie van dit gebouw ging na de fusie van de gemeen ten Oude Niedorp met Nieuwe Niedorp en Winkel niet direct verloren. Het werd het hoofdkantoor van de gezinszorg West Friesland West, waaronder ook de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk ressorteer den. Deze stichting had een personeelsbestand van totaal 600 full- en parttimers en dat werd in 't Veld geadministreerd door een staf van plusminus 20 men sen. Nadat ook deze stichting ten offer was gevallen aan het modeverschijnsel "schaalvergroting" kreeg het pand nadien toch weer een zinvolle bestemming. Het kantoorgedeelte dat de stichting wegens ruimtegebrek had aangebouwd, is nu in gebruik door administratie kantoor Tomson en het oude gedeelte, het voormalige raadhuis, wordt bewoond door Theo en Els Droog. Els Droog exploiteert in het pand een reisbureau. Geschiedenis van het pand. De gemeente Oude Niedorp,omvattende de dorpen Oude Niedorp, 't Veld, Zijdewind, De Weel, Moerbeek, werd bestuurd vanuit Oude Niedorp. Naast het nu nog bestaande café De Vergulde Valk stond het gemeente huisje aangebouwd. Er was een vergaderruimte die tevens als secretarie werd gebruikt en binnendoor kon je naar het café. Dat was de bodekamer. Zeker begin 1900 was dit nog een adekwate huisvesting, maar na de oorlog begonnen de dorpen 't Veld en Zijdewind zich krachtiger te ontwikkelen. De KVP-raadsleden kwamen voor het merendeel uit deze dorpen. Zoals in alle gemeenten waar een nieuw gemeentehuis moet komen, wordt ook in Oude Niedorp door de politiek veel gesteggeld. De dorpen Zijdewind en 't Veld strijden het hardst om dat pand van aanzien binnen het dorp te halen. Voordat er echter een principe-uitspraak lag voor de plaats van een gemeentehuis was er al een pand aangekocht in 1948 van Piet Jaspers te Zijdewind (thans kapsalon Blauw) dat de bestemming gemeente huis diende te krijgen. Dat lag politiek gevoelig. Op 30 september 1949 besluit de raad alsnog tot een geheel ander plan. Op 6 oktober 1949 besluit de raad onder voorzitterschap van burgemeester Bosma, dat het nieuwe raadhuis aan De Weel gebouwd dient te wor den. De architect C.D. van Reijendam uit Alkmaar krijgt opdracht tot het maken van de eerste plannen. Gelijktij dig met dit raadsbesluit wordt het plan tot aankoop van het pand van de heer P. Jaspers te Zijdewind ingetrok ken. De in 1950 benoemde burgemeester Kalb als opvolger van Bosma probeert vaart achter de plannen van de bouw aan De Weel te zetten. Al snel wordt duidelijk dat de combinatie politiepost en gemeentehuis niet haalbaar is. De bouw van politieposten wordt een zaak van de rijksoverheid zelf. Op 28 december 1950 wordt de raad over de nieuwe plannen geïnformeerd. Bouwkosten van het nieuwe gemeentehuis worden door de architect geraamd op f 74.000,-. Op 3 januari 1951 besluit de gemeente de benodigde grond van Bernard Ruiter en Frans Jong sr aan te kopen. In mei 1951 laat de provincie weten dat er een investeringsstop is en dat voorlopig niet gebouwd kan worden. Dan blijft het stil aan De Weel. Maar op 8 mei 1952 besluit de gemeente over te gaan tot het kopen van de benodigde gronden. In 1953 is de investeringsstop achter de rug en dan komt de provincie met een verhaal van een gemeente lijke herindeling. Dus toen al. De provincie stelt voor een woning te bouwen waaruit de dienstverlening aan de burgers beter geregeld kan worden. Dat vinden B. en W. van Oude Niedorp niets en zij gaan voor een echt gemeentehuis. Frappant in dit kader is dat anno 2000 het gemeentehuis nu woonhuis is. Wat een vooruit ziende blik van zo'n provincie!!!! In mei 1954 vraagt de gemeente toestemming voor het dempen van een sloot en over deze sloot een ontsluitingsweg naar de Rijdersstraat. Per expresse verstuurt de gemeente op 15 oktober 1954 de mededeling dat zij op de aanneem- som f 4261,20 tekortkomen. Faus uit Nieuwe Niedorp wil het gemeentehuis bouwen voor f 66.999,-. Op 20 Ambtswoning en gemeentehuis.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

't Is mooi weest | 2000 | | pagina 16