Ook voor de weidevogels veranderde het landschap. Zo verdwenen vele grutto's, tureluurs en kieviten. Vooral deze vogels houden van drassige akkertjes. Je ziet er nu nog enkele. Het verkeer maakt nu veel slachtoffers onder vogels. Vooral in het voorjaar worden veel eenden, meerkoeten en waterhoentjes doodgereden. vaak dat de mensen dwars door het land gingen. Je kon snel in Zijdewind komen door het land van de familie Wijnker aan de Zwarteweg of langs het landpad van Nic Mak, nu de familie Koopman aan de Hartweg. Meestal moest je wel diverse hekken open- en dichtdoen voor paarden en koeien die daar liepen te grazen. Deze 'oversteken' werden vooral gebruikt tijdens de Zijdewin- der kermis. De mensen die hemelsbreed dichtbij de Moerbeek en Lutjewinkel woonden, kwamen daar vrijwel nooit. Over de verharde wegen was het veel te ver om. Als er tijdens strenge winters ijs lag, kon je wel prach tige tochten maken over de ringvaarten en molensloten die door de polders slingerden. Er waren vele betonnen bruggetjes, houten stoepjes om de luiers uit te spoelen en niet te vergeten de houten huisjes (wc's) boven sloot met vastgevroren drollen en krantenpapiertjes. Bevroren Molensloot richting de Kampen, links de boerderij van de familie Groen, thans Hartweg 3. De Velderbrug voorde verkaveling. De Velderbrug met zicht op de boerderij van de familie Dekker. Het water wordt weggepompt. Drooggevallen Ringvaart richting Rijdersstraat. Het graafwerk van sloten en het aanleggen van de Valbrugweg.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

't Is mooi weest | 2000 | | pagina 15