6 De verkaveling In januari 1954 werd op verzoek van een aantal ingelanden een vergadering gehouden. Op deze drukbezochte vergadering werd gesproken over een eventuele ruilverkaveling. Vele percelen land van boeren en tuinders lagen ver van huis en waren in natte tijden zeer slecht bereikbaar. Als gevolg op deze vergadering werd in 1966 de ruilverkaveling „Niedorper-kogge" met 95% voorstemmers aangenomen. Zo'n dertig jaar geleden, rond 1970, begon men in onze dorpen met deze zogeheten 'landinrichting' of 'ruilverka veling'. Het prachtige polderlandschap met zijn kronkel weggetjes, onverharde paden, boerenslootjes, natuur lijke vijvers en drassige, hobbelige akkertjes, werd ingeruild voor lange akkers met strakke wegen en sloten. Daar ging veel werk aan vooraf. Zo werd er eind jaren zestig een voorbereidingscommissie opgericht. Deze commissie bestond uit mensen die op dat moment dijkgraaf of voorzitter van een waterschap waren. Lid waren o.a.: - Willem Keesom, Kostverlorenpolder te Nieuwe Niedorp. - Jaap Wetsteen, Oosterpolder te Nieuwe Niedorp. - Gert Vries, Weerepolder te Lutjewinkel. - Henk Kriller, Oude Niedorperpolderte Oude Niedorp. - Herman Bierman van de W.O.L.polder te 't Veld. (De W.O.L. polder bestond uit drie polders: - Westerkamperpolder - Oosterkamperpolder - Leijerpolder -Arie Mooy, Moerbekerpolder te Moerbeek. De Weerepolder, het gebied tussen Kolhorn en Winkel, trok zich terug. Een aantal grote boeren met inspraak maakte bezwaar. Zij vonden het niet rendabel. - Het betonnen bruggetje links in de hoek is nu de kruising Hartweg-Doorbraakweg Rechts de Molensloot met daarnaast het padje naar de familie Groen, nu Hartweg 3, Links het lange landpad langs de Molensloot naar de Westerkampen, nu Doorbraakweg en na 1 km, rechts de Raaksmaatsweg

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

't Is mooi weest | 2000 | | pagina 13