i FAM. DEKKER SLOOT— PROEFSLEUF Tijdens de laatste verkaveling heeft het werk wel even stilgelegen vanwege het grote aantal skeletten dat naar boven werd gehaald. Maar van een stenen fundatie is toen niets gevonden. Ook navraag bij de kraan machinist, Jan Wit uit Zijdewind, leverde een negatief resultaat op. Jan Nagelhout, de vroegere eigenaar van dit stuk land, wiens overgrootvader het land in 1872 had aangekocht, heeft tijdens het graven van de sloot er naast (zie stippellijn) gedurende deze graafwerkzaam heden iets opgemerkt dat enigszins op een fundering leek. Het werk moest door dus werd er gewoon verder gegraven. Tijd was toen ook al geld. Wel is tijdens deze opgravingen duidelijk geworden dat er in deze periode werd geleefd op een zandrug, lopende vanaf het Oude dijkje tot in de Schagerwaard, de vroegere Witsmaer en het Bliekebos. Topstuk van de opgravingen is wel de pareerstang van een zwaard die momenteel tentoongesteld is in de Turf schuur in Kolhorn. Er is vastgesteld dat men hier rond 1170 last van natte voeten kreeg door wateroverlast uit de Witsmaer en men trok naar hoger gelegen delen. Nyedorp komt hiervoor in aanmerking. Opgravingen aldaar toonden aan dat dit dorp niet ouder is. Een latere opsplitsing van deze banne leidde tot een Oude en Nieuwe Nyedorp. Van het opgegraven botmateriaal dat voor onderzoek naar het antropologisch instituut van de universiteit van Utrecht is gestuurd, is tot op heden nog geen uitslag bekend. Het zal een kwestie van geld zijn. Ook de ar cheologische opgraving zou zonder hulp van alle vrijwil ligers en bedrijven uit de omgeving niet mogelijk zijn geweest. Hiervoor hartelijk dank. v F ft= FAM. BAKKER De oude verkaveling van voor 1969 met daarin getekend de nieuwe, huidige situatie. Het zwartgemaakte gedeelte stond in de buurt al heel lang bekend als het kerkhof. Een van de voonverpen, dat is aangetroffen in Blokhuizen. Het is een hoom van een hert. Het bijzondere is de fraaie versiering. Waarschijnlijk is het de pareerstang van een zwaard. Het wapen zal niet zijn gebruikt omdat de hoom niet is beschadigd.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

't Is mooi weest | 2000 | | pagina 12