zv 76 2021 ISSN 0928 7612 5e April 1791 ^2 /7l* faqO. me i nummer genotsm id delen ^Vinkel Gediste leerde wonende alhier, als verkopen consenterende hier in te acte mogen Debita Fo als meede nog te verkopen consenterende hier behoorlijke acten ten oirconde getekend Pieter Wateren Brandewij nen Zie het artikel Een Jan In formatieblad notitie van Wi nkel, op bladzijde 17.) ‘W ie schrijft die blijft over secretarissen van dranken, zout, zeep, de stede Winkel, over verleende ten zelven dage is ook aan dezelve verleent admissie om als kleijne kramer zout bij de maat en zeep bij t pont mitsgaders Coffij Thee en Tabak ter consumptie te moogen verkopen als meede nog Spek en Vette Wa toestemming aan Slooff, secretaris van Pieter Winkel tot het verkopen van als koffie, thee en tabak, en spek en vleeswaren. Admissie verleend aan Hebben Schout en Schepene apper

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2021 | | pagina 1