Het mooie binnen het bestuur van Historisch Niedorp is en was dat de karakters als zeer verschillend kunnen worden gekwalificeerd waarbij Westfriese vasthoudendheid (anderen noemen dit dwars) wel een overeenkomst is, en de samenwerking wel eens lastig maakte en tijdelijk onder druk plaatste. Maar het resultaat leed er nooit onder. Bij voldoende ruimte kan eenieder zijn voldoening vinden en dat begreep Aat als geen ander. De officiële opgravingen en vondsten in 1992 in de Groetpolder bij het nader onderzoeken van de standvoetbekercultuur uit het stenentijdperk van circa 4500 jaar geleden mogen we zeker op Aat zijn conto schrijven. Hij had namelijk al in 1982 voldoende bewijzen opgegraven. Ons infoblad vanaf 1982 heeft vele, vele artikelen geplaatst die zijn geschreven door Aat. Dit prikkelde hem nog meer tot onderzoek naar historie en ontstaanswijze van onze directe omgeving. Het werd telkens interessanter en ook het regionaal archief werd ontdekt door Aat, als ook dat van het waterschap en van de provincie. Nu hij zeer consciëntieus alles had uitgezocht en opgeschreven kwam zijn eerste boek uit, Historie van de Niedorpen en ^Vi nkel in 1982. Het bleek een succes en een tweede druk volgde begin 2000. H et eerste schaap was over de dam, of de teerling was geworpen en met veel plezier, steun van W ies en Helga schreef je je tweede boek. Niedorp in Historisch perspectief over Barsingerhorn, ^Vi nkel, Oude en Nieuwe Niedorp in 1993. Weer met veel succes. Je was onderhand een zeer gewaardeerde vraagbraak geworden over de historie in de omgeving. Vele vragen heb je zo welwillend voor diverse personen opgelost of ingevuld, op jouw kenmerkende, vriendelijke manier, vaak pakte je nog effe je fiets om wat nader te onderzoeken of je antwoord te brengen. Deze vragen leidden weer tot volgende verzoeken en Vijfhonderd jaar weesmeesters in Nieuwe Niedorp verscheen van je hand in 1997. Dit is slechts een klein aantal punten uit jou leven, uitputtend is onmogelijk. Jij als bescheiden mensenmens groeide in deze rol en jouw autodidactisch opgedane kennis werd breed gewaardeerd. Terecht! Echter tot je grote spijt nam je gehoor af. Het dover worden gaf meer en meer problemen en leidde in 2013 tot je aftreden als voorzitter. 32 jaar lang maar liefst, een prestatie waar je trots op mag en kan zijn, met ongekende inzet en vele mooie resultaten. Voor de Stichting Historisch Niedorp heb ook jij heel veel betekend en heb je een onuitwisbare voetprint achtergelaten. M aar ook voor vele andere verenigingen heb jij je steentje bijgedragen in onze gemeenschap, ik denk hierbij aan, en zal er zeker, sorry daarvoor, meerdere vergeten, Floralia, Vogelwerkclub, Fotoclub, Gemeenteraad, W erkcommissie ruilverkaveling Schager Kogge en Dorpsraad Nieuwe Niedorp als laatste. Aat, Westfries en Nieruper in hart en nieren, bedankt voor je inzet voor de gemeenschap. Rust zacht. Nieuwe Niedorp, 24 o ktober 2018 I listorisch Niedorp, informatieblad 2018 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 8