wonen, dus nieuwbouw volgde. Het beeld van het dorp veranderde snel in de zeventiger jaren. Maar bij de plannen voor het dempen van het schutsluisje in de voorsloot bij de Prins M aurits werd een grens overschreden! Het volkomen respectloos omgaan met onze historie door onze toenmalige gemeenteraad was letterlijk een brug te ver en bracht Aat op de been. Hij zocht en vond verontruste medestanders. Er werd een comité opgericht door Aat samen met Jan Keuken, M aarten Aalbregtse, Cor Wi edijk en Jannie Kuiper-Wetsteen. Met succes wisten ze het belachelijke plan te keren en de schutsluis uit 1684 te behouden, samen met de betonnen brug. De restauratie wisten ze door noeste arbeid en subsidie tot een succes te brengen. Er werd gebaggerd, stenen gebikt, geverfd en wat al niet meer, in 1979 Een stuk Niedorper historie was gered en wij zijn er mee opgegroeid! Het toeval wil dat net vorige week het Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier onze schutsluis weer onder handen heeft genomen. De B oer De G root uit Harlingen zal de sluis na 40 jaar weer restaureren met nieuwe sluisdeuren en hersteld voegwerk aan de sluis. Een beter respect en waardering kan je niet krijgen Aat! De start was daar met het comité en als vervolg richten deze bevlogen mensen in mei 1982 officieel de Stichting Historisch Niedorp op. Met als doel om historisch waardevolle zaken in de volledige gemeente Niedorp voor het nageslacht te bewaren en zo nodig op te knappen. Aat werd de voorzitter. De start was met een kleine 500 donateurs, niet alleen uit onze omgeving, maar ook verderop in den lande werden oud ingezetenen lid van de Stichting. De steun was ongekend groot. Dat gaf ook weer verplichtingen en Aat groeide uit tot een bevlogen voorzitter met een zeer breed aandachtsveld. Intussen was hij gestopt met zijn fietsenreparatiezaak en als bode voor de gemeente Niedorp werkzaam, waardoor de historie voor hem veel dichter toegankelijk werd, doordat het gemeentearchief op loopafstand van zijn bureau lag. Maar ook het ambtelijk apparaat en bestuur kwamen dicht in zijn buurt. Hiermee bereikte Aat weer resultaten om de historie veilig te stellen daar waar nodig was. Op zijn kenmerkende, voorzichtige, maar niet aflatende vasthoudendheid wist Aat tot resultaten te komen, met mondelinge afspraken. Voorbeelden hiervan zijn de laatste visuele zichtbaarheid van de stoomtraml ijn W ognum naar Schagen aan de Langereis met het behoud van de oude brughoofden en in Lutjewinkel aan de W eereweg het stukje spoorlijn, de oude spoorbrug en circa 100 meter grondlichaam zonder rails naar het noorden. Ook de wiel van de oude dijkdoorbraak aan de Wateringskant in Lutjewinkel werd gered in de rvk Schagerkogge. En met een historisch Bosmanmolentje blijvend voorzien van een hoger slootpeil voor de historische bewustblijving en de natuur. Mondelinge afspraken, en daar hebben we juist dit jaar officiële pachtcontracten met de Gemeente Hollands Kroon van kunnen maken, omdat er buiten de hoofdrolspelers toen, die allemaal al lang zijn gepensioneerd, niemand meer wist hoe het nu ook alweer zat. Gelukkig vastgelegd en geregeld. I listorisch Niedorp, informatieblad 2018 nr, 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 7