W ies, Helga, verdere familie, en aanwezigen, de historie van Niedorp en omgeving heeft Aat al vroeg in zijn leven gegrepen en heeft tot mooie dingen geleid voor onze gemeenschap. Als geboren en getogen Nieruper heeft hij in zijn directe omgeving veel zien veranderen in de loop van zijn 89 levensjaren. Deze veranderingen gingen soms langzaam, maar een andere keer snel en onomkeerbaar. voorstel, iemand of een familie kreeg als zij met veel respect voor de bouwstijl, historie en omgeving, hun huis hadden opgeknapt. Deze zijn een aantal jaren uitgereikt. Daar had Jan oprecht respect voor en herinnerde hem aan de basis van zijn terugkeer naar Nierup destijds. Wij nemen vandaag afscheid van een Westfries in hart en nieren die voor Historisch Niedorp ontzettend veel inzet heeft gepleegd en zeer veel heeft betekend. Jan bedankt, rust zacht. Nieuwe Niedorp, 1 oktober 2018 Afscheid van Aat W it toespraak I lans Sta mmes, voorzitter I I isto risch Niedorp Dames en heren, namens Historisch Niedorp wil ik enkele woorden tot u richten over Aat en de historie in zijn leven. Aat is opgegroeid met oog en respect voor de natuur, cultuur en zijn omgeving. Hij nam dit ook goed op in zijn geheugen en nam de veranderingen zelf waar. Daarbij nam hij de gelegenheid om erover te lezen en zo zijn kennis te prikkelen en uit te breiden. Aat nam de schop zelf ter hand begin 1970 en werd lid van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland en begon letterlijk met het spitten in de grond en vond in onze directe omgeving vele oude verloren muntjes en gebruiksvoorwerpen uit het nabije en verre verleden. Dit prikkelde zijn nieuwsgierigheid nog meer en bracht hem weer verder in zijn kennis van het verleden. Tijdens de uitvoering van de ruilverkaveling in de Niedorper Kogge in de zeventiger jaren kon men Aat dan ook vaak zien met de schop vlak bij de dragline die een nieuwe waterpartij groef of de bagger uit de sloot op de kant draaide. Hij begreep als geen ander dat er onomkeerbare bewegingen in gang waren gezet en legde dit vast op vele fotO S. Waarmee een volgende hobby was geboren. Als perfectionist moest het natuurlijk wel op de beste manier worden vastgelegd. Aat begreep dondersgoed dat de agrariër zijn brood moest kunnen blijven verdienen en gunde hen dat ook, maar de verandering van ons oude cultuurlandschap greep hem aan. Hij miste toen nog de mogelijkheid om stukjes landschap te kunnen behouden met kansen voor de smalle akkers, greppels met de historische slootpatronen behouden met de oude slootpeilen VOOr grutto S, kievieten en andere voge ls en natuur die onder deze omstandigheden het beste gedijen, en zouden verdwijnen door de ruilverkavelingswerkzaamheden. Ook in het dorp klonk de roep om moderniteit halverwege de zestiger jaren. Onze oude Nederlands-hervormde kerk werd opgeofferd aan de vaart van de volkeren. Iets wat nu niet meer had gekund. De jeugd wilde, net als nu, ook in haar omgeving blijven I listorisch Niedorp, informatieblad 2018 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 6