-54- 26 B ollewies 30 P arsénning 4 merakel 31 V igelant 32 M ezér"o mvér 33 I en "toet" mem 34 F i eter 35 K adrée 37 J i stes 42 B e mentenére 43 K omsa 44 O kkenasie 45 A gre ménten 46 Se loindeloin 47 P ollenésse 49 K ontrarie 51 D i vesse mént 54 P etule moide 55 S elétjes behoorlijk, netjes..je ziene d'r kadrée uit! 27 Kezóin 28 Koks 29 Prolefieke 6 negösietje 36 K landére 38 Kronje 39 Kardfeze 40 Mezér 41 Plantói t 48 Medésterighoid 50 Dandiele 52 Repas op repas 53 Brak 56 Réticule 57 Oöjekloöje 61 F esóen perensoort Bonne Loise d'Avranche ouderwetse appelsoort Cousin appelsoort Cox Orange aalbessensoort prolefique, vruchtbaar, négocier—handelen handelswaar, koopwaar), fra.verbastering préceinte, (bekleedsel) geteerd zeildoek, miraculeux—, wonderlijk, bijzonder, miraculeus vigilant— deftig soort rijtuig, Maar ook, waakzaam, oplettend, flink, kranig, misére-ouvert één van de pandoerspelen, un(e) tout(e) même hetzelfde liedje, vite (vlug, levendig, snel) kwiek, vitaal, cadrer (in een kader) kloppen, passen, overeenkomen met, calandre (letterlijk cilinder) glad of glanzend maken van stoffen, Kalander een soort mangel, gestes kuren, streken, charogne kreng gehaaid wijf, fr, verbastering van qu'est -ce -qU il-dit^Vat zegt hij? b,v, niks te kardieze hewwe— niets in te brengen hebben, misère ellende, misere! oud frans, plente plein, vol, overvloedig, veelvuldig, maintenir handhaven, beheren, regelen, comme pa van komsa geweldig, van jewelste, occasion gelegenheid, agrémonter, versieren garnering van een japon, satin du laine satijn van wol gemaakt, polonaise (naar Pools model) korte vrouwenmantel, bescheidenheid, zedigheid, Modeste— bescheiden, zedig, au contraire in tegendeel, het tegenovergestelde, dandiner— se dandiner— wiegelen, schommelen) slenteren, langs de weg flaneren! divertissement vermaak, répasser— herhalen, herhaaldelijk, braque—onbezonnen mens, wildebras, onbesuisd, niet goed snik, jacht" of speurhond, pétulant— bruisend, onstuimig, uitgelaten, sélect —(uitgelezen snoepje, uitgezocht, fijn, select) snoepje, zuurtje, damestasje vaak kralengebreid, eau de cologne, Vater uit Keulen! fapon— op de manier, wijze van, n ier fatsoen! Nieuwe Niedorp 2018 I listorisch Niedorp, informatieblad 2018 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 54