Nieuwbouwwijk 'De Veert' kon ook met respect voor het verleden worden ontsloten, 'Stichting Historisch Niedorp' opgericht, door dezelfde personen, met als doel om 'historisch waardevolle zaken' in de volledige gemeente Niedorp voor het nageslacht Afscheid van Jan Keuken toespraak I lans Sta mmes, voorzitter I I isto risch Niedorp Dames en heren, namens Historisch Niedorp wil ik enkele woorden tot u richten over Jan. Anske, kinderen, kleinkinderen, familie en andere genodigden. De historie van Nierup en omgeving heeft Jan al vroeg in zijn leven een extra doel gegeven. Als geboren en getogen Nieruper ging het hem zwaar aan zijn hart dat er in de zestiger jaren, tijdens de grote en moderne vernieuwingsdrang zo respectloos werd omgegaan met beeldbepalende gebouwen en kunstwerken. Niet alleen in de steden, maar ook in zijn eigen geboorteomgeving. Door de boerderij van de familie Zwagerman en Olie zelf te kopen, konden jullie de sloop van dit beeldbepalende pand in 1969 voorkomen. Het bleef voor Jan en zijn gezin de basis van zijn en hun verdere leven. In die zeventiger jaren werd onze omgeving ook opgenomen in de vaart der volkeren en heerste de roep op veel nieuwbouw. M aar dat hiervoor alles maar r├╝cksichtlos moest wijken ging voor een aantal inwoners in 1979 niet op! Het slopen van de historische schutsluis aan de Dorpsstraat voor een nieuwe brede brug was letterlijk een brug te ver. vond men. Hiervoor werd een werkgroep opgericht bestaande uit Jan Keuken, Aat W it, M aarten Aalbregtse, Cor W iedijk en Jannie Kuiper-^Vetsteen. Met succes werden de onzalige brugplannen tegengehouden en werd de schutsluis met veel achterstallig onderhoud, door noeste arbeidinzet en subsidies weer in ere hersteld. Er werd gebaggerd, stenen gebikt en wat al niet meer, om het herstel tot een succes te maken. Dat dit is gelukt kunt u vandaag nog zien. Het zaadje was gelegd en ontkieming volgde. In mei 1982 werd hierop officieel de te bewaren en zo nodig op te knappen. Jan werd de secretaris en heeft deze functie 31 jaar op niet mis te verstane wijze gestalte gegeven. Zeer serieus, perfectionistisch en uitdiepend mag ik zeggen. Na het terugtrekken van Aat W it in 2013 werd Jan de tweede voorzitter tot en met 2017. D eze taak vervulde hij ook weer op geheel eigen wijze. Echter omdat zijn gezondheid en kracht verminderden, ben ik door zijn ballotage heen gekomen en mocht Jan opvolgen. Jan bleef bestuurslid, verzorgde nog steeds de samenstelling en verzending van de map met info van de zusterverenigingen. Hij hield het wel en wee sterk in de gaten, totdat hieraan plotseling een einde kwam vorige week, door zijn overlijden. Bij een historische vereniging hoort een infoblad. En daar heeft Jan zijn kennis en kunde kunnen uitdiepen en delen met de donateurs. Het eerste infoblad verscheen in december 1983 en het laatste in mei 2018. 70 nummers tot op heden. Hierin heeft Jan, alleen, en later met Jaap van Beek, alles gedaan om het de lezer aantrekkelijk te maken met de samenstelling, door diverse schrijvers hun verhaal te laten vertellen in alle diversiteiten. In tenminste elk nummer, dus tenminste 70 keer, maar soms ook wel drie I listorisch Niedorp, informatieblad 2018 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 4