e stenen onderbouw van de korenmolen na de sloop van de bovenbouw waar eens de korenmolen stond I I isto risch Niedorp, info rmatieblad 2018 nr, 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 43