contributie te verhogen naar minimaal 10,-- per jaar. Gel ukkig maken al diverse onze foto's en verzameld historisch papierwerk. De beslissing voor welke optie te Bestuursmededelingen, voorwoord van de voorzitter Beste donateurs en alle anderen die Historisch Niedorp een warm hart toedragen, Helaas hebben wij op 1 oktober afscheid moeten nemen van onze mede-oprichter, bestuurder tot het einde en zeer actieve schrijver in ons infoblad Jan Keuken in de leeftijd van 82 jaar, Hier wordt in deze editie op juiste wijze aandacht aan besteed, Wij leven mee met het verdriet van Anske, de kinderen, kleinkinderen, familie en bekenden, M aar niet alleen van Jan, we hebben ook op 24 oktober onverwachts afscheid moeten nemen van Aat W it. Aat is maar liefst 32 jaar tot 2013 onze mede oprichter en inspirerend voorzitter geweest. Ook na zijn afscheid is hij altijd zeer betrokken gebleven bij ons en natuurlijk bij vele andere verenigingen in ons dorp. Zijn boeken zijn uitgegroeid tot echte naslagwerken voor de historie van onze voormalige gemeente Niedorp, een must voor iedere historicus. Met veel respect denken we terug aan deze bescheiden, autodidacte en innemende mens. W ij wensen W ies en Helga veel sterkte bij het verwerken van het verlies van Aat. Natuurlijk besteden wij hier ook de juiste aandacht aan. Verder vindt u de toespraak afgebeeld zoals die op het Schermerhorn Event is uitgesproken door Niko Stammes, de organisator, die op inspirerende wijze heeft gezorgd dat er na 100 jaar weer over dominee Schermerhorn, in al zijn hoedanigheden, wordt gesproken en als tijdsfiguur wordt beleefd. Op het moment dat ik dit schrijf zijn we nog zeer druk met de gezamenlijke organisatie bezig. Als bestuur doen we er alles aan om dit voor een ieder tot een succes te maken en wij er buiten het plezier ook een aantal nieuwe enthousiaste donateurs mogen gaan begroeten. In onze laatste bestuursvergadering hebben we, kijkend op onze jaarlijkse kosten en vergelijkend met onze inkomsten, moeten besluiten om de minimale donateurs jaarlijks dit bedrag of meer aan onze penningmeester over, waardoor de beslissing om tot deze verhoging over te gaan voor ons ietsje makkelijker werd. Buiten ons infoblad dat tweemaal per jaar blijft uitkomen, hebben we in de loop der jaren ook meerdere eigendommen in handen gekregen die toch jaarlijks geld voor onderhoud kosten. Terwijl we ook kosten voor groter onderhoud op ons af zien komen om deze historisch waardevolle spullen intact te kunnen houden voor ons en onze kinderen. Denk hierbij aan de dikke paal -kruising Langereis-^Vestfriesedijk, het Bosmanmolentje aan de Wateri ngskant, de oude stoomtrambaan aan de Weereweg, het uurwerk met torentje van het voormalige gemeentehuis, nu Prins Maurits en de verlichting op de toren van Nieuwe Niedorp. Daar zullen ongetwijfeld nog zaken bijkomen. Na de oproep in het vorige nummer hebben we, heel mooi, spontaan een viertal prima ruimte-mogelijkheden aangeboden gekregen voor een vast verblijf van al kiezen is nog niet rond en vraagt meer tijd dan ik vooraf had gedacht. In het volgende nummer hoop ik u dan ook onze eigen plek, met mogelijkheden om als donateur voor verder speurwerk in onze historie te duiken, te kunnen aanbieden. Uiteraard wens ik u weer veel leesplezier in nummer 71 en schroom niet om zelf eens een interessant historisch onderwerp aan te leveren. Tenslotte is het voor en door ons! I lans Sta mmes I listorisch Niedorp, informatieblad 2018 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 3