35 Mo ut üien-Zaafl, Uienzaad, aak- ol tnkU Te Koop: -38- C werd bij de openbare landverhuringen in 'De Prins Maurits' aan Dieuwertje Schermer namens de 'Algemeene Armen-Administratie', de D M O 1903 eigen teelt, bjj J. L T VAN HERWERDEN to N. Niedorp C 12 1909 2.17.60 ha, verhuurd voor 194 per jaar. En in datzelfde jaar de 'Wezenweid' in de voor 145 per jaar aan Cornelis van Herwerden, Te koop (eigen tedt); tevens een l'/j jaar oud, bij J. L. T. van Herwerden, Nieuwe Niedorp. 1914 Ze Co 170 en 150 per jaar. In 1907 werden de prijs van 'de Dieuwer Muldersweid', verhuurd aan D. Schermer, echtgenoot van J.L.T. van Herwerden, bepaald op 170 en die van de 'Wezenweid', verhuurd aan C. van Herwerden, verhoogd naar 212. (ê\4 ornelis van Herwerden werd uiteindelijk de laatste molenaar van de korenmolen van Nieuwe Niedorp. Het maalbedrijf werd overgenomen door machinekracht. De windkracht bleek te weinig op te brengen om van te leven. Er waren extra inkomsten nodig. Het zal daarom zijn geweest dat Cornelis van Herwerden of zijn moeder, Dieuwertje Schermer, jaarlijks grond huurden. Bijvoorbeeld op 17 december 1899 euwer uldersweid in de osterpolder, groot wiens moeder, huurster was van dit perceel. Ook huurden Dieuwertje Schermer en haar zoon Sch£ ager Co urant, Kostverlorenpolder, groot 2.33.60 ha, namens de Nederlands Hervormde W ezenad m in istratie, Dieuwertje Schermer, de vorige Schager Courant, 7 ornelis van Herwerden deze percelen voor vier jaar. Ze betaalden toen respectievelijk Het molenaarshuis naast de sluis. De bewoners met hun hond staan bij de voordeur. (Collectie Piet de Graaf) i sto risch Niedorp, info r m atieblad 2018 nr. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 38