D nrs. 349 en 557 groot 28.60 aren voor 4.500. Notaris Sloos verzorgde het transport gesloopte stellingmolen 'Het Witte Paard'. Er kwam op de vertrouwde plaats -Maandagavond 1.1. verbrand de de meelmolen van den beer v. Herwer den van NIEUWE—NIEDORP. Het onge luk is vermoedelijk toe te schrijven aan het droogloopen der assen. -37- Johannes Lubertus Tui nenburg van Herwerden trouwde na het overlijden van Teuntje Nierop vervolgens op 29 maart 1889 met Dieuwertje Schermer, dochter van Pieter Schermer en van Trijntje Hoefnagel. Dieuwertje Schermer werd op 16 mei 1893 eigenaar van een huis, schuur, erf en Niedorp kadastraal sectie B nr. 137 en sectie boomgaard en een koornmolen te bij de verkoop door de eerdere eigenaren Daniel en Jan Nierop te Nieuwe Niedorp. Hoewel zijn vrouw in naam eigenaar van de molen was geworden bleef Johannes Lubertus Tuinenburg van Herwerden gewoon molenaar van de meelmolen van Nieuwe Niedorp. Toen de molen in 1894 verbrandde, vermoedelijk door het drooglopen van de assen, sprak men over de meelmolen van Van Herwerden. De Schager Courant van 3 mei 1894 vermeldt dan ook het verbranden op maandag 30 april van de meelmolen van de heer Van Herwerden van Nieuwe Niedorp. Dat betekende het einde van de achtkante grondzeiler die er tot dan gestaan had. De molen werd nog hetzelfde jaar weer opgebouwd met de bewaard gebleven onderdelen van de te W ormerveer Schager C er Co urant 3 m e osterweg achtkante buitenkruier met stelling te staan op een gemetselde onderbouw. Johannes Lubertus Tuinenburg van Herwerden en Teuntje Nierop hadden een zoon, Cornelis, geboren 29 januari 1874, die inmiddels op een leeftijd was gekomen dat hij zijn vader op de molen kon bijstaan en zonodig vervangen. Cornelis werd op 13 december 1893 aangewezen voor dienst in de nationale militie, maar hij liet zijn plaats vervangen door Hendrik Boer, nr. 41 van 1886 uit Smilde (Dr.) die op 14 maart 1894 werd ingedeeld bij het 5 regiment infanterie. Cornelis van Herwerden is op 11 mei 1899 getrouwd te Sint M aarten met M aartje Bruin. De molen 'Het Witte Paard na de wederopbouw in 1894, voorzien van stelling en gem etseld e onderbouw I I i sto risch Niedorp, info r m atieblad 2018 nr, 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Informatieblad stichting Historisch Niedorp | 2018 | | pagina 37